کلیدواژه‌ها = صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 445-469

حمید سبزعلی؛ غلامرضا زمردیان؛ فرهاد حنیفی