کلیدواژه‌ها = هلدینگ
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 65-86

محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ غلامرضا ثنایی


مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 43-62

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی