کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
بررسی نقش تأمین مالی توسط مدیران عامل خودشیفته در کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 939-961

10.30495/jik.2024.23256

محمد جانعلی زاده؛ مجید اشرفی؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


مدل تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینی با رویکرد مشارکت جمعی: مطالعه‌ای از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 263-286

بهمن اسکندری؛ حسین وظیفه دوست؛ پریوش جعفری؛ مرتضی موسی خانی


تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352

هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی


طراحی مدل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد (DANP)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 161-188

بیژن نصرتی برندق؛ عباس طلوعی اشلقی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق


اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 35-50

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر