کلیدواژه‌ها = سرمایه ی فکری. ارزش بازار. عملکرد مالی. رتبه بندی شرکت‌های برتر بورسی