کلیدواژه‌ها = مطالعات پس رویدادی
بده وبستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 113-126

روح اله فرهادی؛ علی ثقفی؛ محمد تقی تقوی فرد


پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 19-32

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ فرخ برزیده