کلیدواژه‌ها = ریسک سیاسی
بررسی تطبیقی سرمایه گذاری شرکتی، تصمیمات تأمین مالی و ریسک سیاسی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 397-420

ابراهیم ابراهیمی؛ نسرین ذوالفقارخانی؛ نادر نقشینه


بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی سیاسی و بین الملل بر شاخص بورس اوراق بهادرا تهران با استفاده از روش ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 303-332

ساره پهلوان؛ علی نجفی مقدم؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی


ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 471-494

رضا محمدی؛ فاطمه صراف؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها


تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 135-156

احمد گوگردچیان؛ سعید فتحی؛ هادی امیری؛ نسرین سعیدی ورنامخواستی