کلیدواژه‌ها = اوراق بهادارسازی
اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 17-33

علیرضا پورابراهیمی؛ شهرام بابالویان؛ محمد جواد ساده وند


اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 35-50

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر