کلیدواژه‌ها = ریسک بانکی
مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 227-240

سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمدرضا ُستایش؛ محمود همت فر


بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی در ایران)

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 197-214

موسی بزرگ اصل؛ علیرضا اکبری ماسوله؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد تقی تقوی فرد