کلیدواژه‌ها = شکاف قیمتی
تاثیر معیارهای نوین نقدشوندگی بر اخلال ریزساختاری قیمت‌های پربسامد

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 61-81

مجید صفری؛ مجید زنجیردار؛ محمود نصرالهی


تاثیر شفافیت مالی بانکها بر تاخیر تعدیل قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 123-142

هایده عرفانی؛ علی رحمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 207-224

زهره حاجیها؛ سیده محبوبه جعفری؛ رستم رنجبر ناوی