کلیدواژه‌ها = ریسک سیستمی
بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی صنعت بانکداری بر شاخص رشد اقتصادی و تورم مصرف-کننده در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 1-20

میثم فدائی واحد؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ علی دیواندری؛ میثم امیری


سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 429-443

سارا وهاب زاده؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ مهدی معدنچی؛ امیر رضا کیقبادی


بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی بانک‌ها بر ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) با استفاده از مدل GMM

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 317-334

میثم فدائی واحد؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ علی دیواندری؛ میثم امیری