کلیدواژه‌ها = حسابداری عملکرد سیستم
مقایسه عملکرد پرتفوی های سهام انتخابی بر اساس معیارهای تئوری محدودیت ها با مدل سنتی تحلیل شبکه

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 219-248

محمد اسلانی؛ محمدرضا ستایش؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی ریسک اعتباری در بانک ها

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 475-486

محمد رضا خضری پور؛ محمد حامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمید رضا کردلوئی