کلیدواژه‌ها = نوسانات بورس اوراق بهادار
چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 189-206

سعید مرادپور؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ عزت‌اله عباسیان