کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
طراحی مدل هوشمند پیش بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه (رویکرد داده‏ کاوی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 211-229

فاطمه شاه بازاده؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 89-110

محسن دستپاک؛ محمد‌علی رستگار


ارائه رویکردی جدید برای مدیریت فعال پرتفوی وانجام معاملات هوشمند سهام با تاکید بر نگرش انتخاب ویژگی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 107-126

رضا تهرانی؛ محمد هندیجانی زاده؛ عیسی نوروزیان لکوان