کلیدواژه‌ها = شفافیت اطلاعات مالی
بررسی تاثیر هموارسازی سود و شفافیت اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 51-68

لیلا براتی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 61-80

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد