کلیدواژه‌ها = ساختار وابستگی
بهینه‌سازی پرتفوی مبتنی بر مدل‌سازی ساختار وابستگی و تئوری ارزش فرین

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 475-499

محمد صفائی؛ علیرضا سارنج؛ مهدی ذوالفقاری


هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 383-400

منا قدرتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد


اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula)

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 211-228

سیدمظفر میربرگ‌کار؛ مریم برزآبادی فراهانی