کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی قیمت سکه طلا
کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 251-270

حجت الله صادقی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علیرضا ورزیده