کلیدواژه‌ها = بازار سرمایه ایران
بررسی تطبیقی سرمایه گذاری شرکتی، تصمیمات تأمین مالی و ریسک سیاسی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 397-420

ابراهیم ابراهیمی؛ نسرین ذوالفقارخانی؛ نادر نقشینه


تاثیر شفافیت مالی بانکها بر تاخیر تعدیل قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 123-142

هایده عرفانی؛ علی رحمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی