کلیدواژه‌ها = انتخاب سهام
انتخاب بهینه سبدسهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 511-538

محمدباقر یزدانی خداشهری؛ سید حسین نسل موسوی؛ میر سعید حسینی شیروانی


کاربرد نظریه بازیهای همکارانه در بهینه سازی انتخاب سبد سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 563-584

پیمان تاتایی؛ هاشم نیکومرام؛ اشکان حافظ الکتب


طراحی مدل جهت انتخاب سهام برتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 181-195

فرزانه هاشم لو؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی