کلیدواژه‌ها = مدل مطلوب
مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 543-561

سارا علیاری؛ سید رضا نقیب السادات؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی السادات میراسماعیلی