کلیدواژه‌ها = سهام
اثر شوکهای بازارهای منتخب داخلی و خارجی بر نوسانات بازدهی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران: مدل DCC-FIAPIARCH

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 77-101

لیلا آرغا؛ محمد مولایی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ محسن خضری


پیش بینی ترکیدن حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تلاطم شرطی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 415-433

شهرزاد کاشانی تبار؛ میرفیض فلاح شمس؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا زمردیان