کلیدواژه‌ها = اقتصاد ملی
مدل تاب‌آوری مناطق آزاد ایران در ارتقا اقتصاد ملی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 189-200

امید علی چمنی؛ مسعود قربان حسینی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی