کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: بهره وری بانکی
مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 227-240

سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمدرضا ُستایش؛ محمود همت فر