کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارائه الگوی افشای توسعه پایدار اسلامی برای سیستم بانکی ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 249-268

زهره قیومی؛ محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا کرمی؛ حمید زارع


مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 297-327

سیدرضا سیدجوادین؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا نوبری