کلیدواژه‌ها = " سرعت تعدیل اهرم هدف"
بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر سرعت تعدیل اهرم هدف

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 225-248

محمدعلی احمدی؛ اله‌کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجر زاده