دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فاطمه السادات علوی؛ نظر دهمرده


2. پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان


3. سرریز تلاطمی بازار نفت در بازار سهام با الگوی نوسانات تصادفی چند متغیره بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

علی فرهادیان؛ مسلم نیلچی


4. مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سارا علیاری


5. بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی موثر بر عملکرد مالی شرکت ها: رهیافت دیمتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان


6. بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک‌پذیری شرکت با استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

مهدی هاشمیان؛ محمد رمضان احمدی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجر زاده


7. اشاعه شایعات تجاری در فضای مجازی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (روش پدیدارنگارانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

جاوید حاتم؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ آرش نادریان؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


8. اثرات تعدیلی ساختار مالکیت، ارتباطات سیاسی و استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین واگرایی نظرات و توجه سرمایهگذاران به بازار عرضه اولیه سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

نفیسه تقی زاده؛ محسن حمیدیان؛ نوروز نوراله زاده