دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک‌پذیری شرکت با استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

مهدی هاشمیان؛ محمد رمضان احمدی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجر زاده


اشاعه شایعات تجاری در فضای مجازی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (روش پدیدارنگارانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

جاوید حاتم؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ آرش نادریان؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و بهینه سازی ریاضی، زمینه ای برای تصمیم گیری سرمایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

علی سپهری؛ حسین جباری؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان


مدلسازی ساختاری تفسیری ارتقاء شکنندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با رویکرد غربالگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

بهمن کیانی راد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


مدل تاب‌آوری مناطق آزاد ایران در ارتقا اقتصاد ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

امید علی چمنی؛ مسعود قربان حسینی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی


مدلسازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

ناصر حقی سیف الدین؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ یعقوب اقدم مزرعه


بررسی نقش اصول آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی در بکارگیری حسابداری خلاق سرمایه گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

روح اله جمشیدپور؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ سیدرضا هاشمی


تاثیر افشای اختیاری فروش دارایی ها از طریق صدور اعلامیه بر عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ نجمه نادری


ارائه مدل ترکیبی پیش بینی بحران های مالی بر پایه جریان های نقد آزاد: شواهدی از بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

آیت اله تمری نیا؛ مهدی مرادزاده فرد؛ رضا نظری؛ بهمن بنی مهد


نقش دولت در کیفیت گزارشگری مالی (آزمون فرضیه نظارت فعال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

مژگان سعیدی؛ احمد یعقوب نژاد؛ هاشم نیکومرام


ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل های ساختاری و ترکیب بدهی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

مسلم پورحسین؛ علی اصغر متقی؛ احمد محمدی