بررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 1-12

جواد شکرخواه؛ سینا عنایت‌الهی؛ احمد موید فرد


حل مساله پورتفوی با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیگ- ولف

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 1-18

جواد بهنامیان؛ محمد مشرفی


خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-19

زهرا شیرازیان؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی مدیران با بحرانهای مالی در چارچوب رویکرد نارسیسسم

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 1-23

مجتبی ملکی چوبری؛ سینا خردیار؛ کیهان آزادی؛ بهمن اکبری


ارزیابی عملکرد تخمین زننده‌های ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 13-42

سید علی نبوی چاشمی؛ حمزه پورباباگل؛ احمد داداش پورعمرانی


بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 13-28

مهدی قلی‌پور خانقاه؛ رضا عیوض‌لو؛ سعید محمودزاده؛ مهدی رامشگ


تأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 13-30

علی عسکری نژاد امیری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی


پیشنهاد مدلی برای پیش بینی قیمت مسکن بر اساس روش آریما؛ مطالعه موردی شهر تهران

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 15-28

حسین ممبینی؛ مرتضی هاشم پور؛ شهلا روشندل


اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 17-33

علیرضا پورابراهیمی؛ شهرام بابالویان؛ محمد جواد ساده وند


شبیه‏ سازی الگوی تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی‏ شناسی سیستمی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 17-38

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ هومن پشوتنی زاده


بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 19-34

شمس‌اله شیرین‌بخش ماسوله؛ سولماز صفری


بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 19-42

علی مروتی شریف آبادی؛ شیرین عزیزی؛ نسترن احمدی