آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 29-48

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان


توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 31-44

سیدحجت وکیلی؛ امیرعباس نجفی؛ سیدبابک ابراهیمی


بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 33-52

راضیه سیف الهی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نادر دشتی


عوامل موثر بر اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 35-54

شادی شاهوردیانی؛ مهتاب رادفر


اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 35-50

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر


بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 37-53

حمید مهدوی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هاشم نیکو مرام


استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدل‌های عاملی قیمت سهام در بورس تهران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 37-50

فریماه مخاطب رفیعی؛ کامیار نوربخش


الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 37-59

مهران اعرابی؛ قاسم بولو؛ علی ثقفی؛ جعفر باباجانی


آزمون راهبردهای های سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 39-66

هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی؛ کیارش مهرانی


تأثیر عملکرد گذشته سرمایه گذاران بر قیمت سهام براساس نظریه چشم انداز

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 39-54

محمد کفاش پنجه شاهی؛ فرخ برزیده


بررسی رابطه بین خالص ارزش سهام و ارزش معاملاتی شرکت‌ها در دوره رونق و رکود بازار اوراق بهادار

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 39-54

المیرا قدری صومعه؛ فرهاد حنیفی؛ حمید رضا کردلویی


ارائه مدل سرمایه‌گذاری مناسب جهت تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 41-70

مهدی همایون فر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ مهدی فدایی اشکیکی


میزان درک و شناخت دانشجویان از دانش تأمین مالی شخصی (تحلیل رفتار دانشجویان نسبت به دانش تامین مالی شخصی)

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 41-54

مهسا کیانوش؛ محمد جلیلی؛ موسی احمدی؛ داود حسین آبادی ساده


بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 41-58

غلامرضا محفوظی؛ محسن اکبری؛ معصومه قاسمی شمس


تحلیل مقایسه‌ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-66

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ منصور فیض الله زاده


بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت‌گر یا نوسانگرها)

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 43-64

رضا تهرانی؛ یاسر کارگری؛ مهتاب داورزاده


مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 43-62

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی


امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 45-58

ابراهیم عباسی؛ آمنه جلیلوند