مطالعه‌ پدیده‌ بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه‌ واحد

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 87-104

حسین کرباسی یزدی؛ یداله نوری‌فرد؛ حسن ‌چناری بوکت


بررسی تاثیر اجزای بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائی‌ها (مطالعه موردی شرکت آبکامه)

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 89-104

خسرو فغانی ماکرانی؛ زهرا بینشیان؛ یاسر احمدی


تحلیلی بر وضعیت الگوی کسب وکار بانکداری شخصی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 93-107

ابراهیم عباسی؛ محمود رضائی بنجار


تحول انجام معاملات در بازار سرمایه‌ی ایران دریچه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی و خارجی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 95-122

محمدرضا کاشی پز؛ هومن پشوتنی‌زاده؛ حسن رنگریز


بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 95-110

محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ مجتبی یاراحمدزاده


قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 99-124

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ عارفه فدوی اصغری؛ عطیه جعفریان


نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS) در سیاست تأمین مالی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 83-100

مهدی قلی‌پور خانقاه؛ شاهین رامتین نیا


ارزیابی اهمیت ویژگی‌های شخصیتی تحلیل‌گران بازار سرمایه به عنوان بعد سوم موفقیت آن‌ها

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 87-100

خدیجه ابراهیمی؛ محسن دستگیر؛ زهره لطیفی


ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 89-110

محسن دستپاک؛ محمد‌علی رستگار


طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 89-110

امیرحسین ارضاء؛ محمدهاشم بت‌شکن