بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-18

زهرا دیانتی؛ مهدی مرادزاده؛ سعید محمودی


بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-26

رضا تهرانی؛ حسین بیگی نیا


تأثیر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-18

جمشید پژویان؛ تانیا خسروی


بررسی تأثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 1-20

حسین محمد پور زرندی؛ محمود نیکزاد زیدی؛ کوروش شایان


تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-24

زهرا پورزمانی؛ محمد باقر تقیه


مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 1-20

احمد بدری؛ فؤاد فتح الهی


گشتاورهای مرتبه بالاتر و معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-24

احمد بدری؛ محمد عرب مازار یزدی؛ مریم دولو


بررسی تاثیر دستورالعمل‌های معاملاتی مصوب سازمان بورس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-18

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد جعفر میکده فریمانی؛ میثم علی محمدی


ارائه مدل مناسب محاسبه نرخ بازگشت و سرریز سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای صنایع منتخب در ایران

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 1-14

احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری؛ محمد حاجعلی


بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت به روش عرضه و تقاضا و کاهش ریسک بازارگردانی

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 1-18

تقی ترابی؛ پیمان تاتایی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر


کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 1-26

فریدون رهنمای رودپشتی؛ میثم اللهیاری


مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 1-24

علیرضا توکلی طرقی؛ مهدی مساحی خوراسکانی؛ حسین همیشه بهار؛ داوود ثمری


تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرسرریز آن بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 1-14

فرناز برخورداری؛ سمیه پورعزیزی گلین قشلاقی؛ ابوالفضل حسینی