قابلیت ارتباط با ذینفعان و کارایی سرمایه‌گذاری: آزمون نظریه همسانی موزاییکی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 787-814

مریم قائد؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجر زاده؛ احمد کعب عمیر


تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت متأثر از رفتارهای متقلبانه: نقش عوامل تعدیل کننده

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 811-834

10.30495/jik.2024.23250

مریم عطاراسدی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی


تحلیل حقوقی رژیم مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC.

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 815-830

علیرضا حسنعلی زاده؛ علی زارع؛ مهدی منتظر


مدلی از کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر عوامل ساختاری و کارایی شرکت‌ها با توجه به نقش کمیته‌ نظارتی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 873-894

10.30495/jik.2024.23253

حاجی ابراهیم نخعی؛ محمدحسین رنجبر؛ علیرضا مومنی؛ حسین بدیعی


طراحی مدلی هوشمند جهت بهینه‌سازی ریسک ایمنی پرواز تیک‌آف با استفاده از ‌BIM-LSTM

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 895-910

10.30495/jik.2024.23254

منصور یحیوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ رضا رادفر


بررسی نقش تأمین مالی توسط مدیران عامل خودشیفته در کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 939-961

10.30495/jik.2024.23256

محمد جانعلی زاده؛ مجید اشرفی؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل های ساختاری و ترکیب بدهی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

مسلم پورحسین؛ علی اصغر متقی؛ احمد محمدی


اثر ارزشی – رشدی به عنوان سازه مصنوعی قیمت گذاری اشتباه بازاربا تکیه بر تورش های رفتاری:استراتژی ناسازگار،سازگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

صدیقه مظاهری؛ خدیجه ابراهیمی کهریز سنگی؛ آرزو آقایی چادگانی


شناسایی عناصر سیستم رابط (شریک) در الگوی لند تک در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

زهرا حاجی اشرفی؛ نرگس یزدانیان؛ کیومرث آریا؛ هدی همتی


حساسیت بازده حقوق صاحبان سهام به نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با وجود کیفیت افشای اطلاعات مالی و فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jik.2023.23107

جواد مقدم؛ امید فرجی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ ملک تاج ملکی اسکویی


تأثیر گشتاورهای مرتبه بالا بر کارایی قیمت گذاری بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30495/jik.2024.23445

علی لعل بار؛ محسن حسنی؛ مسعود بختیاری