بررسی تاثیر خانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

شرکت‏های خانوادگی نوع خاصی از شرکت‏ها هستند که ویژگی‏های خاص آن‏ها سبب شده که حوزه تحقیقاتی خاص آن‏ها شکل بگیرد. در شرکت‏های خانوادگی انگیزه‏های متفاوتی برای افشا و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود دارد. از یک طرف حضور مالکان خانوادگی در شرکت سبب نظارت موثر بر مدیران شرکت می‏شود؛ که برآیند آن کاهش هزینه نمایندگی میان مالکان و مدیر می‌باشد. از این رو شرکت‏های خانوادگی هزینه‏های بالقوه بیشتری در مقایسه با مزایای افشای به موقع و باکیفیت اطلاعات متحمل می‏شوند و در نتیجه افشای کمتر را ترجیح می‏دهند. از طرف دیگر شرکت‏های خانوادگی برای افزایش ارزش شرکت، تمایل به کاهش هزینه سرمایه از طریق افشای بیشتر و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهند داشت.
هدف از این پژوهش بررسی عامل خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و میانگین موزون هزینه سرمایه می‏باشد. نتایج این پژوهش که براساس مطالعه 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال‌های 84 الی 92 حاصل شده، حاکی از عدم تاثیر معنادار عامل خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و میانگین موزون هزینه سرمایه می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of family firms on information asymmetry and cost of capital

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Ahmad Azhang 2
1 Associate Professor of accounting Tehran University
2 Masters of accounting, Tehran University
چکیده [English]

Family firm is a special kind of firms and has a particular research field. There are unique features in disclosure and information asymmetry of family firms. Contribution of family owners in operation of the firm result effective monitoring of managers. Accordingly, agency cost reduces and family owners impose more potential expense by exposing more financial information. In other hand, family firms tend to decline the cost of capital for increasing the firm value by reducing the information asymmetry.
The objective of research is investigating the effect of family firms on information asymmetry and cost of capital. According to studing 103 firms during 94-84, there are not any significant effect between family firms and information asymmetry and cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information asymmetry
  • WACC
  • Family Firms