اوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجو دکتری پژوهش‌محور مهندسی مالی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

از جمله ابزارهایی که به منظور مدیریت ریسک در اکثر بانک های جهان مورد استفاده قرار می گیرد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است که می تواند اهدافی نظیر افزایش نقدینگی، گسترش وتنوع فعالیت ها، کاهش ریسک های اعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها را در پی داشته باشد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است.  تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها، فرایندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانکهای تجاری اوراق بهادار قابل خرید وفروش را مستقیماً به سرمایه‌گذاران می‌فروشند و یکی از راهکارهای اصلی در بخش بانکداری جهت تولید جریان وجوه نقد می باشد .این فرآیند نوآوری مالی عمده‌ای  است که در دهه 1970 برای نخستین بار در ایالات متحد ه آمریکا ابداع شد و بر  نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. از آن تاریخ تا کنون  بانکها به دلیل افزایش تقاضای جهانی پول، کار برد این تکنیک را ضروری احساس میکردند و به دنبال تغییراتی در راهبردهای خود بوده اند. استفاده از این ابزار که در دنیا قدمتی بیش از 40 سال دارد، در ایران هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. در این مقاله پس از بررسی انواع  فرآیند اوراق بهادار سازی و چگونگی استفاده از آن ، به بیان مفهوم، فرآیند و مزایای تبدیل کردن تسهیلات اعتباری بانکها به اوراق بهادار  جهت کاهش ریسک اعتباری پرداخته می شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loan Securities with Credit Risk Coverage Approach

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Mansoureh Gholamreza 2
1 Professor of Accounting Department, Islamic Azad University, Sciences and Researches Branch, Tehran, Iran. (Corresponding auther)
2 , PhD Student, financial Engineering, , Islamic Azad University , Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Among the tools which are used for risk management in most banks of the world is the conversion process of bank claims into securities. This process can fulfill objectives such as increasing liquidity, expanding and diversifying activities, reducing liquidity and credit risks, and improving banks' capital adequacy ratio (CAR). Asset securitization is a process in which financial intermediaries including commercial banks directly sell exchangeable securities to investors; it is one of the main solutions for generating cash flow in the banking sector. This process is a major financial innovation which was invented for the first time in United States of America in 1970s and deeply influenced the role of financial intermediaries in capital market. Since then, due to the increased world demand for money, banks have felt the necessity of applying this technique and, accordingly, have sought to change their strategies. This tool which has been applied in the world for more than 40 years is not at its operational stage in Iran yet. In the present paper, after investigating different securitization processes and their use, the concept, process, and advantages of converting banks' credit facilities into securities for reducing credit risk are stated.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit risk
  • risk management
  • Securitizing of loans
*      فبوزی، فرانک(1392)، مبانی اوراق بهادار سازی ،ترجمه علی راه نشین و حامد تاجمیر ریاحی، چاپ اول، انتشارات ترمه،تهران.
*      فقهی کاشانی، محمد (1386)، تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی ها(وام ها) در صنعت بانکداری، ویرایش دوم، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی،تهران.
*      طالبی، محمد و شیرزادی، نازنین(1390)، ریسک اعتباری اندازه گیری و مدیریت، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
*      رادپور، میثم(1393)، http://asrebank.ir/news
*      پهلوان، حمید و رضوی، سید روح ا...(1386)، اوراق صکوک : تعریف ، انواع و ساختار، سازمان بورس اوراق بهادار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.
*      میهنی، مریم(1390)، مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقه و الگوی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
*      کریمی ، مجتبی(1385)، تبدیل به اوراق بهادار نمودن داراییها: راهکاری مهم برای بانکهای اسلامی.
*      Cathy M, Kaplan (2014), Securitisation: A Brief History and the Road Ahead, http://whoswholegal.com/news/features/article.
*      Securitization Risk Management Guideline, Autorité des marchés financiers (AMF) , April 2009.
*      Henke, Sabine, Burghof, Hans-Peter, Rudolph, Bernd(1998), Credit Securitization and Credit Derivatives:Financial Instruments and the Credit Risk Management of Middle Market Commercial Loan Portfolios, Seminar for Capital Market Research and Finance, Ludwig-aximilians University,München.
*      Casu,Barbara,Clare,Andrew,Sarkisyan,Anna,Thomas,Stephen(2010),Does Securitization Reduce Credit Risk Taking? Empirical Evidence from US Bank Holding Companies,city university  London.
*      http://vinodkothari.com/enhist.
*      13-S. Cabiles, Neil Adrian(2010), Credit Risk Management through Securitization: Effect on Loan Portfolio Choice , University of Bologna Italy.
*      14-Altunbas, Y., L. Gambacorta, Marques-Ibanez, D. 2007. Securitization and the Bank Lending channel. European Central Bank (ECB) Working Papers, No. 838.
*      Loutskina, E. & P. Strahan. 2008. Securitization and the Declining Impact of Bank financial condition on Loan Supply: Evidence from Mortgage Acceptances. Financial Cycles, Liquidity and Securitization Conference Proceedings, International Monetary Fund(IMF).
*       Goderis, B., I.W. Marsh, J.V. Castello & Wagner, W.2007. Bank behaviour with access to credit risk transfer markets. Bank of Finland Research Discussion Papers 4.
*      Ahmad Manjoo, Faizal, (2005), "Securitization: An Important Recipe for Islamic Banks –
*      A Survey", Review of Islamic Economics: Journal of the International Association for Islamic Economics and the Islamic Foundation, Vol. 9, No. 1, pp.53-74.