بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته مالی گرایش مهندسی مالی دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکترا رشته مالی گرایش مهندسی مالی دانشگاه تهران.

چکیده

در استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس معاملات بالا، هزینه‌های معاملاتی، اعم از هزینه‌های کارگزاری و مالیات، تاثیر بسیار زیادی روی ثروت نهایی حاصل از سرمایه‌گذاری داشته و قسمت بزرگی از آن را از بین می‌برند. در پژوهشی که توسط چا در سال 2007 انجام گرفت، 37 روش برای کاهش هزینه‌های معاملاتی در این استراتژی‌ها معرفی گردید. در این مقاله تلاش می‌شود، تا این 37 روش کاهش هزینه‌های معاملاتی، برای سه روش تشکیل سبد سهام، به‌صورت عملی پیاده‌سازی شده و نتایج بررسی و مقایسه گردند. در این پژوهش علی‌رغم معرفی روش‌های بهتر در کاهش هزینه‌های معاملاتی، چارچوبی مناسب نیز برای چگونگی مقایسه این روش‌ها معرفی می‌گردد.
داده های مورد استفاده در این پژوهش، قیمت‌های تعدیل شده 10 شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد. با استفاده از سه روش بهینه سازی سبد سهام میانگین-واریانس، میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط و پرتفوی مشابه بازار، سه سبد فرضی تشکیل شده و روش‌های کاهش هزینه‌های معاملات، روی هر یک از سبدها پیاده‌سازی می‌گردند. سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده، بهترین روش‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی معرفی می‌گردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of methods to reduce transaction costs in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Romina Atrchi 1
  • Shahin Ramtinnia 2
1 Ph.D student of finance-financial engineering, Tehran university.
2 Ph.D student of finance-financial engineering, Tehran university.
چکیده [English]

Among 37 methods to reduce transaction costs introduced by Cha (2007), we recursively choose the best method for next period's investment in each of three portfolio strategies: Mean-Variance Optimization, Mean-CVaR Optimization, and the equally-weighted market. We identify a few of the best methods and offer a framework by which additional methods can be considered. Within our framework, the best methods recapture a substantial amount of wealth and significantly improve risk-adjusted performance, both economically and statistically. We used prices and returns of the 10 most active firms of Tehran Stock Exchange market, from 1391 to 1394 on a monthly basis in this research. The transactions costs reduction methods will be applied on them and the best methods will be identified. Also, a framework will be offered for comparison and investigation of new methods.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transaction costs
  • Portfolio performance
  • Optimization
  • Conditional Value at Risk
  • No-trade region
*       اهری، دیار(1388)، پرتفوی بهینه از طریق معیار ارزش در معرض ریسک: بکارگیری الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
*       بدری احمد، عزآبادی بهاره، 1394. بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1، 21-38
*       رادپور، میثم، عبده تبریزی،حسین(1388). اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار- چاپ اول – انتشارات آگاه
*       هاگن ، رابرت (2004) ، ترجمه غلامرضا اسلامی بیدگلی و سایرین ، "نظریه‌های مالی نوین" ، انتشارات دانشگاه تهران.
*       Balduzzi, Pierluigi, Lynch, Anthony W., 1999. Transaction costs and predictability: some utility cost calculations. J. Financ. Econ. 52, 47–78.
*       Brandt, Michael W., Santa-Clara, Pedro, Valkanov, Rossen, 2009. Parametric portfolio policies: exploiting characteristics in the cross-section of equity returns. Rev.Finance. Stud. 22, 3411–3447.
*       Cha, Sung-hyuk, 2007. Comprehensive survey on distance/similarity measures between probability density functions. Int. J. Math. Model. Methods Appl. Sci. 1,300-307.
*       Constantinides, George M., 1986. Capital market equilibrium with transaction costs. J. Polit. Econ. 94, 842–862.
*       DeMiguel, Victor, Garlappi, Lorenzo, Uppal, Raman, 2009. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy? Rev. Financ. Stud. 22, 1953-1915.
*       Garleanu, Nicolae, Pedersen, Lasse Heje, 2013. Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. J. Financ. 68, 2309–2340.
*       Jegadeesh, Narasimhan, Titman, Sheridan, 2001. Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. J. Financ. 56, 699–720.
*       Korajczyk, Robert A., Sadka, Ronnie, 2004. Are momentum profits robus to trading costs? J. Financ. 59, 1039–1082.
*       Ledoit, Oliver, Wolf, Michael, 2008. Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. J. Empir. Financ. 15, 850–859.
*      Liu, Hong, Loewenstein, Mark, 2002. Optimal portfolio selection with transaction costs and finite horizons. Rev. Financ. Stud. 15, 805–835