اوراق بهادار سازی بیمه بلایای طبیعی در صنعت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی –بیمه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

از عمر انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بیمه یا همان اوراق بهادار بیمه‌ای (ILS) در جهان بیش از چندین دهه می‌گذرد. مشهورترین این اوراق، اوراق بیمه‌ای مرتبط با بلایای طبیعی یا همان اوراق بلایای طبیعی(CAT BOND) می‌باشند که انتشار آن توسط شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه اتکایی در چند دهه گذشته از استقبال فراوانی برخوردار بوده‌است .
با نگاهی گذرا به تاریخچه این اوراق در می‌یابیم که عمده این اوراق در کشورهای حادثه‌خیز و در معرض بلایای طبیعی از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن منتشر شده‌است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل‌های متعارف جهانی، امکان انتشار این اوراق توسط شرکت‌های بیمه‌ای در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در ایران بعنوان کشور حادثه خیز در می‌یابیم که، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های بیمه اتکایی به دلیل محدود بودن حجم سرمایه‌شان جهت پرداخت تعهدات و خسارات وارده ناشی از بلایای طبیعی، می‌توانند از این روش جهت اوراق بهادارسازی بیمه‌های مرتبط با بلایای طبیعی استفاده نمایند.
در این پژوهش نشان داده‌است که، با توجه به ظرفیت‌های خوب موجود در بازار سرمایه و ارکان‌های فعال در حوزۀ انتشار اوراق با درآمد ثابت و همچنین نیاز صنعت بیمه برای دستیابی به بازارهای جدید جهت تأمین منابع مالی و انتقال ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق بلایای طبیعی وجود داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Catastrophe Bonds Securitization in Iran's Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Abdul Majid Dehghan 1
  • Alireza Fahimi 2
  • Pooneh Farina 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini (Ray), Shahrery (Corresponding author)
2 Ph.D. Student of Finance - Tehran University of Science Research
چکیده [English]

The life of issuance of insurance linked securities (ILS) in the world has been around for decades. The most famous of these securities is Catastrophe Bond or CAT BOND which has been widely advertised by insurance companies and reinsurance companies over the past few decades.
With a quick look at the history of these securities, we find that most of these securities have been published in disaster-prone countries, including the United States and Japan. In this research, while reviewing the conventional global models, the possibility of publishing these securities by insurance companies in Iran has been investigated. According to investigations carried out in Iran as an accident-prone country, we find that insurance companies and reinsurance companies because of their limited amount of capital to pay for their obligations and damages caused by natural disasters, can use this method to issue insurance linked securities (ILS).
In this study, it has been shown that, in regard to good capacities of Iranian capital market and the active pillars in issuance of fixed income securities, as well as the need of insurance industry to reach new markets for financing and risk transferring, it is possible to design and issue Catastrophe Bond.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance linked Securities
  • Insurance Securitization
  • Catastrophe Bond or Cat Bond
*       قطانت، محمد، ناصرپور اسد، علیرضا (1388)." مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکت‌های بیمه" اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.
*       سیفلو، سجاد (1388)." بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی" فصل‌نامه علمی - تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی.
*       معاونت پژوهشی پژوهشکده بیمه (1390) "اوراق بهادار بیمه‌ای، فرصتی نو برای بیمه‌گران و سرمایه گذاران".
*       *Kate Booth, Andrew Harwood, (2016). “Insurance as catastrophe: A geography of house and contents insurance in bushfire-prone places”.  http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.12.004.
*       *Cees Diks, JuanxiWang. (2016). “Can astochasticcuspcatastrophemodelexplainhousingM marketcrashes? http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2016.05.008
*       *Daiying Zuo, Weige Zhang, Yingliang Wu, (2017). “BZML, a novel colchicine binding site inhibitor, overcomes multidrug resistance in A549/Taxol cells by inhibiting P-gp function and inducing mitotic catastrophe”. http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2017.05.016.
*       *Jia Shao, Apostolos D. Papaioannou, Athanasios A. Pantelous, (2017). “Pricing and simulating catastrophe risk bonds in a Markov-dependent environment”.