تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر میزان افشای اطلاعات به صورت داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در ‎ ‎ بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این تحقیق، جهت بررسی تاثیر سوگیری رفتاری بیش اطمینانی مدیران شرکتها بر دو متغیر شامل میزان افشای اطلاعات به صورت داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تعداد 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸8 تا ۱۳۹۵ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از به کارگیری مدل اثرات تصادفی در مورد هر دو مدل نشان داد که علامت تمامی ضرایب مربوط به متغیرهای الگو از جنبه مبانی نظری، موافق انتظار بوده و کلیه ضرایب برآورد شده از نظر آماری معنی‌دار است. ضرایب تعیین الگوی برآورد شده در مدل افشای داوطلبانه اطلاعات 99% و در مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی 93% بدست آمد که قدرت توضیح دهندگی بسیار خوب الگوها را نشان می‌دهد. بدین ترتیب، می‌توان بیان کرد که، بین بیش اطمینانی مدیران و میزان افشای اطلاعات به صورت داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Managers’ over confidence on Voluntarily Information Disclosure and Social Responsibility of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mansoureh Haji Hashemi Varnoosafadarani 1
 • Mohammad Reza Abdoli 2
1 PhD student of Accounting in Islamic Azad University, Shahroud branch, Shahroud, Iran
2 Assistant Professor of Accounting faculty of Islamic Azad University, Shahroud branch, Shahroud, Iran
چکیده [English]

In this research, 126 companies as a sample of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2010 were surveyed to investigate the effect of managers’ over confidence bias(as one of the behavioral biases) on two variables including the voluntary disclosure of information and social responsibility. The results of using the random effects model for both models showed that the sign of all the coefficients of the model variables were in agreement with the expected theoretical basis and all the estimated coefficients were statistically significant. R-squared of the voluntary disclosure model was 99% and in the social responsibility model 93%, which shows the good explanatory power of the patterns. Thus, it can be stated that there is a meaningful relationship between the more over confidence of managers and the amount of disclosure of information voluntarily and social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Managers' Over Confidence"
 • "Information Disclosure"
 • "social responsibility"
 • تهرانی, رضا و سکینه صیادی نژاد، (۱۳۹۵)، بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران براحتمال سقوط ریزش قیمت سهام،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، دفتر کنفدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران، دانشگاه جامع علمی کاربردی مینو
 • سعیدی، علی و فرهانیان، سیدمحمدجواد، (1390) مبانی اقتصاد و مالی رفتاری»، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تهران،
 • سیف الهی, راضیه, کردلوئی, حمیدرضا, دشتی, نادر. (1394). بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی. دانش سرمایه‌گذاری, 4(15), 33-52.
 • فتوحی فشتمی, حسن و عبدالله فتوحی فشتمی، (۱۳۹۶)، بررسی اثر سیاست تقسیم سود و بیش اطمینانی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی، دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • فروغی، داریوش، مرتضی میر شمس شهشهانی و سمیه پور حسین. (1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، تابستان 1387، ص ص70-55.
 • فلاح شمس لیالستانی میرفیض، قالیباف اصل حسن، سرابی نوبخت سمیرا، بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار : زمستان 1389 ، دوره 3 ، شماره 12 ; از صفحه 25 تا صفحه 41.
 • کاشانی پور، محمد؛ رحمانی، علی؛ و سید مهدی پارچینی پارچین. (1388). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف. فصلنامه ی بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ( 57) 85 -100.
 • کرم نیا, علی و عماد رضایی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با سررسید بدهی ها و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • کرم نیا, علی و عماد رضایی، ۱۳۹۶، بیش اطمینانی مدیران و سیاست های تامین مالی، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • محمدی, محمد, طریقی, سمانه. (1396). رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, 8(15), 89-101.
 • مشایخ, شهناز, بهزادپور, سمیرا. (1393). تأثیر بیش‎اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی, 21(4), 485-504
 • Ahmed، S.، and S. Duellman, (2013), Managerial Overconfidence and Accounting، Conservatism، Journal of Accounting Research، 51(1): 1-30.
 • Barth, M; Landsman, W; and M. Lang. (2007). International accounting standards and accounting quality.
 • Botosan, C. (1997). “Disclosure level and the cost of equity capital.” Accounting Review, Vol. 72, pp. 323-349.
 • Carroll, A. B (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility.
 • Fairchild، (2009). Managerial Overconfidence، Moral Hazard Problems, and Excessive Life-cycle Debt Sensitivity. Investment Management and Financial Innovations، 6(3): 35-42
 • Heaton JB. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance، Financial Management، Summer، 33-45.
 • Heaton JB. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance، Financial Management، 33-45
 • Hendriksen, E. S; and M. F. Van Breda. (1992). Accounting Theory, 5th United States of America: IRWIN. Inc.
 • Huang، ، Jiang F.، Liu، Z.، and Zhang M. (2011). Agency cost، top executive’s overconfidence، and investment-cash flow sensitivity — Evidence from listed companies in China. Pacific-Basin Finance Journal. 19، 261-277.
 • Kramer، A and Liao، C.M. (2012). The Cost of False Bravado: Management overconfidence and its Impact on Analysts' Views. North American Finance Conference.
 • Lin، -H.، Hu، S.-Y.، & Chen، M.-S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific- Basin Finance Journal، 13 (5): 523-546.
 • Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The journal of finance, 60(6), 2661-2700.
 • Malmendier، ، and Tate، G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of Financial Economics. 89, 20–43.
 • Malmendler, U.; G. Tate; And J. Yan. (2011), “Overconfidence and Early Life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies”, Journal of Finance 66, PP.1687–733
 • Scherand، M. & Zechman، S.L. (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics، 53(1-2): 311–329.
 • Subash S.، J. Joseph (2011) Multinational Enterprises and Export Performance: Empirical Evidence from Indian Manufacturing Industries, Economics، Management and Financial Markets، Vol. 6، No. 1، pp.239-256.