آزمون کاربرد جریان‌های ورودی (خروجی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش از طریق ارائه یک روش جدید مبتنی بر متغیرهای مقداری (به جای متغیرهای قیمت و بازده) به ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته‌ شده است. پژوهش حاضر با استفاده از جریان‌های سرمایه‌ای ورودی (خروجی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (متغیر مقداری) از میان مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مورد بررسی (مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، مدل سه عاملی فاما ـ فرنچ (F-F)، مدل چهار عاملی فاما ـ فرنچ ـ کارهارت (F-F-C) و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM))، مدلی را که توسط سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد مشخص نموده است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1392 الی 1396 و با اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) به ارائه این روش پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the application of inflows (outflows) of mutual funds in the assessment and prioritization of asset pricing models

نویسندگان [English]

 • Masoome Khermandar 1
 • Hamid Reza Vakilifard 2
 • Ghodrat Allah Talebnia 3
 • Ramezan Ali Royaee 2
1 Department of Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Faculty member of Islamic Azad University
3 Faculty member of Islamic Azad University
چکیده [English]

In this research, a new method based on quantitative variables, instead of price and return variables, has been presented to evaluate and prioritize capital asset pricing models. The present study, using capital inflows (outflows) of mutual funds (quantitative variable), has determined the model of capital asset pricing models (CAPM, F-F, F-F-C, CCAPM) that is mostly used by investors to decide on a allocation of capital. This study uses the data of mutual funds in the capital market of Iran during the period 1392 to 1396, and with the implementation of ordinary least squares regression (OLS) this method has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • capital inflows (outflows)
 • mutual funds
 • capital asset pricing models
 • آذر، عادل. و مؤمنی، منصور. (1379). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • بازرگان، ع. سرمد، ز و حجازی، ا. (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
 • جونز، چارلزپی. (1384). مدیریت سرمایه‌گذاری. ترجمه و اقتباس تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر. تهران: نگاه دانش.
 • جونز، چارلزپی. (1386). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. ترجمه و اقتباس تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر. تهران: نگاه دانش.
 • گروه مؤلفان. (1392). نهادهای مالی. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار.
 • Barber, B.M., Huang, X., Odean, T., 2014. What risk factors matter to investors? Evidence from mutual fund flows. Available at SSRN :http ://ssrn.com /abstract¼ 2408231.
 • Berk, J.B., Green, R.C., 2004. Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of Political Economy 112, 1269–1295.
 • Breeden, D.T., 1979. An intertemporal asset pricing model with stochastic con-sumption and investment opportunities. Journal of Financial Economics 7, 265–296.
 • Campbell, J.Y., Cochrane, J.H., 1999. By force of habit: a consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Journal of Political Economy 107, 205–251.
 • Carhart, M.M., 1997. On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance 52, 57–82.
 • Fama, E.F., French, K.R., 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3–56.
 • Guercio, D.D., Tkac, P.A., 2002. The determinants of the flow of funds of managed portfolios: mutual funds vs. pension funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis 37, 523–557.
 • Lintner, J., 1965. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics 47, 13–37.
 • Mossin, J., 1966. Equilibrium in a capital asset market. Econometrica 34, 768–783.
 • Sharpe, W.F., 1964. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance 19, 425–442.
 • Treynor, J., 1961. Toward a theory of the market value of risky assets