نقش دولت در حمایت مالی و توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار گروه مدیربت دولتی ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
چکیده
کسب و کارهای کوچک و متوسط از بارزترین نمادهای کارآفرینی در کشورها محسوب می‌شود. با توجه به نقش سازنده این بخش در توسعه اقتصاد هر کشوری، توجه به موفقیت و شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط مد نظر دولت‌هاست. براین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش حمایت مالی دولت نسبت به کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌باشد. شرکت‌های های کوچک و متوسط به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص خود در مقایسه با شرکت‌های بزرگ با مشکلات زیادی در تامین مالی مواجه می‌شوند. در این پژوهش مروری بر نقش حمایتی دولت نسبت به کسب و کارهای کوچک و متوسط که به دلیل بحران‌های مالی دچار از هم پاشیدگی شده-اند، پرداخته شده‌است و در پایان پیشنهاداتی در راستای سیاست‌های مالی دولت در حمایت از این بخش ارائه گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of government in financing and developing investment in small and medium-sized businesses

نویسندگان [English]

 • Mostafa Partoafkanan 1
 • parvaneh GELARD 2
 • Abdullah Naami 3
1 Phd candidate of business management , South Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Associate Professor,Faculty Member Of Management,Islamic Azad University, South Tehran Branch,Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
SME's are one of the most prominent symbols of entrepreneurship in countries. Given the constructive role of this sector in the development of the economy of any country, the focus is on the success and failure of small and medium-sized businesses for governments. Therefore, the purpose of the present study is to examine the role of government financial support to small and medium-sized businesses. SME's companies face many difficulties in financing because of their nature and characteristics compared to large companies. This study reviews the role of government support for SME's disrupted by financial crises, and finally offers suggestions for government fiscal policies in support of this section is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Financing
 • Financing
 • SME's
 • آراستی، زهرا و غلامی، منیره (۱۳۸۹)؛ علل شکست کارآفرینان در ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، ۲(۸): 184-163.
 • الیاسی، قنبر محمد. نوتاش، هادی (۱۳۹۰)، شناسایی ریشه های شکست کار آفرینان کارکشته ایرانی نگاهی روایتی گفتمانی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4(13): ۵۰-۳۱.
 • احمدپور داریانی، محمود، مقیمی، سید محمد(1385)؛ مبانی کارآفرینی ،تهران، نشر فرا اندیش، چاپ چهارم، ص49.
 • تاکی، الهام، رضائی زاده، مرتضی و نو تاش، هادی (۱۳۹۷)، شناسایی شایستگی های بازدارنده پایداری کار آفرینان کسب و کارهای کوچک و متوسط، فصلنامه توسعه کارآفرینی، ۱۱(۲): ۳۰۰-۲۸۱.
 • حسینی، سید محمد. رضایی، روح الله.(1392). طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعة روستایی استان زنجان. نشریه توسعه کارآفرینی. 6(4): 74-57.
 • حنفی زاده، پیام و بخشی، جواد (۱۳۸۹)؛ رویکردی جهت باز طراحی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر انتخاب بهترین راهکارهای استراتژیک، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۲(۷): 54 - ۳۱.
 • حجازی، اسد و کشتکار و ناشی، زهرا (۱۳۹۰). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک مطالعه موردی فروش پوشاک بانوان در شهر کرج، پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
 • داوری، علی (۱۳۹۱)؛ ارائه مدل نظام خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی. 11(10): 50-33.
 • رضایی، روح اله و حسینی، سید محمود (۱۳۹۲)، طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان، فصلنامه توسعه کارآفرینی، ۶(4): ۷۵-۵۷.
 • سبزه علی، رضوان و امرایی، محمد(۱۳۹۱)؛ نگرش کار آفرینان به سوی شکست (رویکرد یادگیری تجربی) مطالعه موردی: دانشگاه علمی کاربردی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 • صمد آقایی، جلیل (۱۳۸۵)، سازمانهای کار آفرین تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • مرادی، کیومرث و نیلی پور طباطبایی، سید اکبر (۱۳۹۰)، بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، دانشگاه پیام نور نکا.
 • سجاسی قیداری، حمد الله، شایان، حمید و حسینی کهنوج، سیدرضا(۱۳۹۶): شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، ۲۹( ۱): 77-51.
 • عاطفی، علی. حسینی، ابوالحسن. فلاح، حمیدرضا.(1397). بررسی و شناسایی مهمترین عوامل شکست بر بنگاه های کوچک و متوسط فعال در صنعت شیمیایی در استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت.دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
 • نجفیان، نشمین (۱۳۹۵)؛ شناسایی عوامل موثر بر شکست شرکت های کوچک و متوسط (مورد مطالعه : شهرک صنعتی آمل)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
 • Atsede, W. Brychan, T. (2018), Financial Entrepreneurship for Economic Growth in Emerging Nations, USA: IGI Global.
 • Atsan, N. (2016). Failure Experiences of Entrepreneurs: Causes and Learning Outcomes, Procedia - Social and Behavioral Sciences:435 - 442.
 • Holienka, M., Pilková, A. & Munk, M.(2014).Business Restart in Visegrad Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(1): 37-48.
 • Khelil, N.,(2015).The many faces of entrepreneurial failure: Insights froman empirical taxonomy, Journal of Business. 13(5): 73-90.
 • Ooghe, H. & De Prijcker, S. (2016). Failure process and causes of company bankruptcy: a typology, Management Decision, 46(2): 223-242.
 • Peykarjo, K., & Farzaneh, A. (2011). Organizational Entrepreneurship and Entrepreneurship Organizations. Tehran: Strategic Research Institute, (In Persian).
 • Pretorius, M., & Le Roux, I. (2011). Successive failure, repeat entrepreneurship and no learning: A case study. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 9(1), 236-249.
 • Sarwoko, E. & Frisdiantara, C. (2016), Growth Determinants of Small Medium Enterprises (SMEs), Universal Journal of Management 4(1): 36-41.
 • Wilkinson, T. Brouthers, L. E. (2006). Trade promotion and SME export performance, International Business Review, 15:233–252.