بررسی برهم کنش اطلاعات در شرکتهای بازار سرمایه ایران با استفاده از ماتریس آنتروپی انتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاداسلامی ، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تمرکز مطالعه حاضر بر روی بازار مالی بورس ایران است. در واقع، هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان انتقال اطلاعات در شرتهای عضو بورس با استفاده از ماتریس آنتروپی انتقال است. سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام شرکت هایی که دارای آنتروپی زیاد می باشند با ریسک زیادی همراه است به دلیل بالا بودن ریسک و احتمال ورشکستگی ممکن است اصل و سود سرمایه از بین برود. داده های مربوط به حجم معاملات- کیفیت افشا- شاخص ماهیانه- حاکمیت شرکتی و کیفت سود برای ۲۷شرکت از بازار بورس ایران و قیمت ماهیانه نفت اوپک- نرخ تورم ماهیانه- نرخ ازر -قیمت اونس طلا در بازه ی زمانی سال های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۶دریافت کردیم. اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصاد از طریق هدایت موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع غیرقابل انکار است . سرمایه گذاری در بازار سرمایه مستلزم تصمیم گیری می باشد که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعات در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می باشد . بعد از یک سری تغییرات شدید که پشت سرهم شکل گرفته ، روند تغییرات داده ها به سمت منفی شدن حرکت میکند به عبارتی در یک سیکل امتدادی و پیوسته هر چه درجه تغییرات بیشتر باشد احتمال نزدیک شدن به یک حالت سکون بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of information interaction in Iranian capital market companies using transfer entropy matrix

نویسندگان [English]

 • arefeh mohaghegh 1
 • mohsen hamidian 2
 • Sayed Ali hoseyni esfyadvajany 3
 • gholam reza jafari 4
1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Associate Professor, Faculty Member, Accounting Department, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
3 Assistant Professor, Faculty Member of Shahid Beheshti University
4 Professor, Faculty Member of Shahid Beheshti Universityy
چکیده [English]

The focus of this study is on the Iranian stock market financial market. In fact, the aim of this study is to investigate market modeling using entropy transfer matrix. Investing in the capital market and buying stocks of companies that have a lot of entropy is associated with a lot of risk, and due to the high risk and the possibility of bankruptcy, the principal and profit of capital may be lost. We received data on trading volume, disclosure quality, monthly index, corporate governance, and 12-month profit quality for 27 companies from the Iranian stock market and OPEC's monthly oil price, monthly inflation rate, ozone rate, and the price of an ounce of gold between 2009 and 2017. The special importance of the capital market in the development of the economy is through the efficient management of capital and the optimal allocation of undeniable resources. Investing in the capital market requires a decision that requires information about the future state of the stock market price. After a series of drastic changes that have taken place in a row, the trend of data changes is moving towards negative. In other words, in a continuous cycle, the higher the degree of change, the closer the probability of approaching a state of stillness

کلیدواژه‌ها [English]

 • market modeling
 • entropy transfer matrix
 • financial markets
 • اصولیان ، محمد ، حسینی اسفیدواجانی ، سید علی و باقری ، مینا (1397) تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی ، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی ، شماره 24 ، صص 180-159.
 • اعتمادی ، حسین ف خلیل پور ، مهدی (1391) ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی ، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال اول ، شماره دوم ، صص 151-131.
 • افشاررامندی ، مهدی ، بشکوه ، مهدی (1394) تاثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر ارائه مجدد صورت های مالی شرکت های با استفاده از روش آنتروپی شانون ، کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی ، علوم و تکنولوژی .
 • حسینی, سید‌عقیل, رنانی, محسن. (1396). نقد روش‌شناختی اقتصاد فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه‌داری. بررسی مسائل اقتصاد ایران, 4(1), 33-69.
 • شمس لاهرودی ، سید حسن ، احمدی ، حسن و فکروند لیل آبادی ، مهرناز (1397) ارایه الگوی رتبه بندی شده عوامل موثر در انتخاب پرتفوی بهینه توسط سرمایه گذاران با تکنیک های تلفیقی MCDM فازی ، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ، شماره 8 ، جلد دوم ، صص 100-87.
 • فاطمی عادل، مرتب سازی توزیع های یک متغیره به وسیله آنتروپی و واریانس.(1380). پایان نامه
 • کارشناسی ارشد رشته ریاضی و آمار، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • فخاری ، حسین ، رضایی پیته نوئی ، یاسر (1396) ارائه مدلی برای سنجش محیط اطلاعاتی شرکت ، فصلنامه حسابداری مالی ، سال نهم ، شماره 33 ، صص 147-121.
 • Barnett, L., Barrett, A. B., & Seth, A. K. (2009). Granger Causality and Transfer Entropy Are Equivalent for Gaussian Variables. Physical Review Letters, 103(23).
 • Bitei, I. V., V. N. Sadorsky, and E. G. Yudin (2007). Systems Theory: Philosophical and Methodological Problems, Mosco: Progress Publisher.
 • Bidel ,T. N., and T. Hilary(2007). ‘Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implication for Management Theory and Research’, Academy of Management Review, No. 20.
 • Chen M. Rusnák, K. Šmídová & B. Vašíček. (2015). Leading Indicators of Crisis Incidence: Evidence from Developed Countries. Czech National Bank, mimeo.
 • Cover D., and Tomay, D., T. (2015). Foreign exchange rate entropy evolution during financial crises. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 449, 233–239.
 • Cay, A.P., Ishii, L.J., Metrick, A., (2019), “Corporate governance and equity prices”, Quarterly Journal of Economics, 118, pp 107-155
 • Dionisio, A., Menezes, R. and Mendes.(2008). “Uncertainty Analysis in Financial Markets: Can Entropy Be a Solution”, The European Physical Journal.
 • Feransic .G. Gomel. (2014). Crises and Bail Outs of Banks and Countries: Linkages, Analogies, and Differences. The World Economy, Vol. 22, pp: 55-86.
 • Folraieks F., (2015), “Competition and Private Benefits of Control”, Working Paper, Columbia University.
 • Karayani P., Lazaretou, S., (2014), “Corporate ownership structure and firm performance: evidence from Grook firms”, Corporate Governance, Vol 15, 2, pp 144-158.
 • Shenen J.L. (2015). Interconnectedness and Systemic Risk: Lessons from the Financial Crisis and Policy Implications; Speech delivered at the American Economic Association/American Finance Association Joint Luncheon: San Diego, CA, USA.
 • Reddy, Y.V. , Sebastian, A. (2009)."Parameters for Estimation of Entropy to Study Price Manipulation in Stock Markets",Research publication university of Dehli.
 • Rabin and woo_er, C. (2019). Monitoring Cross-Border Exposure: A Primer on how to Exploit the BIS Banking Statistics; Deutsche Bank Research Current Issues; Deutsche Bank Research: Frankfurt am Main, Germany.
 • , Risso .R, (2008), “Capital Structure and Financial Crises", working paper, William Paterson University.
 • Thomas Schreiber, T., (2000). Measuring Information Transfer, Physical review letters 85(2), 461. Upper, C.; Worms, A. Estimating Bilateral Exposu.
 • Teng, Y., & Shang, P. (2017). Transfer entropy coefficient: Quantifying level of information flow between financial time series. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 469, 60–70