طراحی مدل جهت انتخاب سهام برتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، استفاده از روش ترکیبی Factor Analysis-Taxonomy‏ برای انتخاب سهام برتر، از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. انتخاب سهام، از دیرباز یکی از مسایل مهم حوزه مالی بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای انتخاب بهینه ارایه شده است. از جمله مشکلات الگوهای ارایه شده، نادیده گرفتن شاخص‌ها و ابعاد چندگانه و عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شده یک سهم میباشد. در این پژوهش برای رفع این کاستی‌ها، از روش تاکسونومی که از جمله روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره است، استفاده می‌شود. نتایج نشان داد، 6% از شرکت‌ها‌ی منتخب، سهام با اولویت اول، 68% سهام با‌ اولویت دوم و 16% سهام‌ با اولویت سوم و در نهایت 10% سهام‌ با اولویت چهارم تلقی می‌شوند. در نهایت، تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد، اولویت‌های بالاتر ارائه شده توسط مدل تنها در برخی سال‌ها عملکرد بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design the model for Glomar Stock Selection in the Tehran Securities Exchange

نویسندگان [English]

 • farzaneh hashemloo 1
 • hashem nikoumaram 2
 • taghi torabi 3
1 Farzaneh Hashemloo Ph.D. student, Department of Financial Management, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Financial Management, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Financial Management, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to use the Factor Analysis-Taxonomy method to select the best stock from listed companies in Tehran Stock Exchange. Portfolio Selection is one of the most important issues in the field of finance and there are some models for optimal selection. One of the problems of the presented models is to ignore the multiple indexes and dimensions, and to not identify the reasons for the rejection or acceptance of a company in the selection of stocks.
In this research, to solve these shortcomings, a taxonomy method, which is a multi-criteria decision-making method, is used. The results showed that 6% of the selected companies, the first priority shares, 68% of the shares with the second priority and 16% of the shares with the third priority and ultimately 10% of the shares with the fourth priority are considered. Finally, the analysis of the findings showed that the stocks with the higher priorities presented by the model only in some years had better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Factor analysis
 • Taxonomy
 • Stock selection
 • امیرحسینی، زهرا وقبادی، معصومه. (1395). ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیم‌گیری چند معیاره. مجله:حسابداری مدیریت، بهار 1395، شماره 28، 55-66.
 • طبیب زاده، سعیده،هیرش سلطان پناه، هیرش و  رحمانی محمود. (1396). استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت توسعه مدل مارکویتز در انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران.
 • محسن اسلامی، فریماه مخاطب رفیعی. (1397). ارزیابی و انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره به روش تلفیقی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای. دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 • Bin Guo, Wei Zhang, Yongjie Zhang, Han Zhang. (2017). The five-factor asset pricing model tests for the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal, Volume 43, June 2017, 84-106.
 • Chen, A. (2016). The behavior of Taiwanese investors in asset allocation. Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 3, Iss: 1, 62 – 74.
 • Gour Sundar Mitra Thakur, Rupak Bhattacharyya, Seema Sarkar. (2018). Stock portfolio selection using Dempster–Shafer evidence theory. Journal of King Saud University, Computer and Information Sciences, Volume 30, Issue 2, April 2018, 223-235.
 • Kuzmina, J. (2010). Emotion's component of expectations in financial decision making. Baltic Journal of Management, Vol. 5 Iss: 3, 295 – 306.
 • Qiang Song, Anqi Liu, Steve Y. Yang. (2017). Stock portfolio selection using learning-to-rank algorithms with news sentiment, Neurocomputing, Volume 264, 15 November 2017, 20-28.
 • Thompson, Richard C., Yi Su, Gunnar Lucko. (2017). Measuring Project Performance Inspired by Stock Index, Procedia Engineering, Volume 196, 2017, 706-713.
 • Tuck Siong Chung, Angie Low. (2017). The impact of investor impatience and environmental turbulence on myopic marketing management and stock performance. International Journal of Research in Marketing, Volume 34, Issue 3, September 2017, 660-677.

Wen-Chin Chou, Wen-Shiung Lee. (2015). Combined MCDM techniques for exploring company value based on Modigliani-Miller theorem