پیش بینی ترکیدن حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تلاطم شرطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ،گروه مدیریت مالی، گیلان ، ایران

2 دانشیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی،گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد رشت ، گروه مدیریت ،تهران ،ایران

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز، گروه مدیریت بازرگانی ،تهران ،ایران

چکیده

چکیده:
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه،نقش بسیار مهمی در هدایت پـس انـداز به بخش تولید در همه کشورها ایفا مـی نمایـد. امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال توسعه وضـعیت متغیرهـای کـلان اقتصادی با صعود شاخصهای بورس همخوانی ندارد و در واقع رابطه اقتصاد و بورس قطع شده اسـت. یکـی از عوامـل بـه وجـود آورنـده ایـن مسـایل نوسـانات قیمـت دارایـی و به خصوص،تشکیل حباب قیمت سهام است. در پژوهش حاضر،برای پیش بینی حباب قیمتی،داده های روزانه 144 شرکت در مرکز بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1396 توسط مدل‌ خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم‌یافته(GARCH) مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست امده از تحلیل داده ها،شرکت های عضو در مرکز بورس و اوراق بهادار در ی سال های مورد نظر دچار حباب قیمتی بوده اند که این حباب ها در 6 ماه اول سال بیشتر بودند. در بین عوامل ایجاد کننده حباب قیمتی به ترتیب شوک های سیاسی،بازدهی در بازرهای موازی نظیر نفت،ارز و طلا تاثیر داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of stock price bubble drop in Tehran Stock Exchange (conditional Volatility approach)

نویسندگان [English]

 • shahrzad kashanitabar 1
 • Miffeiz Fallahshams 2
 • Ebrahim Chirani 3
 • gholMREZA ZOMORODIAN 4
1 Department of Finance, Rasht Branch, Islamic Azad university, Rasht, Iran.
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Department of Business management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Stock market as a part of the capital market plays a very important role in directing savings to the manufacturing sector in all countries. Today, in the economy of many developing countries, the situation of macroeconomic variables is not consistent with the ascension of stock indices, and in fact the relationship between the economy and the stock has been discontinued. Today, in the economy of many developing countries, the situation of macroeconomic variables is not consistent with the increase in stock indices, and in fact the relationship between the economy and the stock has been discontinued. In the present study, for the prediction of price bubbles, the daily data of 144 companies in the Tehran Stock Center during the period of 1389 (1396) has been analyzed by the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH). Based on the results of the data analysis, member firms in the stock center in the years under consideration have been priced bubbles that were higher in the first six months of the year. The factors that triggered price bubbles include political shocks, returns in parallel bubbles, such as oil, currency and gold.

Key Words: Price Bubbles, Stock, Stock and Securities, generalized autoregressive conditional heteroscedasticity

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Price Bubbles
 • Stock
 • Stock and Securities
 • generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
 • تهرانی, رضا و سکینه صیادی نژاد، (۱۳۹۵)، بررسی تاثیر سرمایه گذاری بیش از واقع بر احتمال سقوط ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران، دفتر کنفدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران،دانشگاه جامع علمی کاربردی مینو.
 • حمیدی زاده، محمد رضا؛ اسدی، غلامحسین؛ سلطانی،اصغر. (1385). بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب اندازه شرکت و نوع صنعت،مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 14 ،ص: 72-39.
 • سعیدی، علی؛ نیکومرام، هاشم. (1387). اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام،مجله جستارهای اقتصادی، شماره 9 ،ص: 276-237.
 • سلطانی, اصغر و فهیمه ایزدی خواه نجف آبادی، (۱۳۹۴)، ،بررسی حبابی بودن قیمت های سهام درشرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش بین المللی حسابداری،حسابرسی مدیریت و اقتصاد،اصفهان،دبیرخانه همایش.
 • شریعت پناهی، سید مجید؛ سهرابی عراقی، محسن؛ شریعتی، عبداله. (1393). راهبرد سرمایه گذاری معکوس بر اساس معیارهای پاداش ریسک انتخاب سهام،تحقیقات مالی،دوره16،شماره1، ص:128-113
 • عباسیان، عزت اله؛ محمودی، وحید؛ فرزانگان، الهام. (1389). شناسایی ‌‌‌حـباب‌ قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 60 ،ص: 92-75
 • فامیلیان, مولود، (۱۳۹۳)، شناسایی حباب قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم ها،سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،تهران،موسسه اطلاع رسانی نارکیش
 • قالیباف اصل،حسن؛ نادری،معصومه. (1385)، بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق،مجله تحقیقات مالی، شماره 21 ،ص:112-97
 • Tony, Hugonnier. Julien.(2017).Incomplete information, idiosyncratic volatility and stock returns, Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 2, February 2013, Pages 448–462
 • Chang, E. C. and Lou, Y. (2009), Investor Psychology and Miscaluation Comovement,aviable at ssrn
 • Chen, J., Hong, H. & Stein, J. C. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, 61(3): 345–381.
 • Chi Wan , , Zhijie Xiao , (2014), Idiosyncratic Volatility, Expected Windfall, and the Cross-Section of Stock Returns, in Yoosoon Chang , Thomas B. Fomby , Joon Y. Park (ed.) Essays in Honor of Peter C. B. Phillips (Advances in Econometrics, Volume 33) Emerald Group Publishing Limited, pp.713 – 749
 • Jyoti, Jitendra Mahakud, Gourishankar S. Hiremath .(2017). Determinants of idiosyncratic volatility: Evidence from the Indian stock market, Research in International Business and Finance, Volume 41, October 2017, Pages 172–184
 • Li .Wei-Xuan, Clara Chia-Sheng Chenb, , Joseph J. French.(2015).Toward an early warning system of financial crises: What can index futures and options tell us?, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 55, February 2015, Pages 87–99
 • Wenfei, Cai. Guilong.(2016).Religion and stock price crash risk: Evidence from China,
 • Park,c,s.(2008), “ investment overreaction to an extreme event: evidence from the world trade center terrorist attack.
 • Rahahleh. Naseem Al, Iman Adeinat, Ishaq Bhatti, (2016) "On ethnicity of idiosyncratic risk and stock returns puzzle", Humanomics, Vol. 32 Issue: 1, pp.48-68.
 • Rahahleh. Naseem Al, Iman Adeinat, Ishaq Bhatti, (2016) "On ethnicity of idiosyncratic risk and stock returns puzzle", Humanomics, Vol. 32 Issue: 1, pp.48-68.
 • Vogel Harold L., Richard A. Werner.(2015).An analytical review of volatility metrics for bubbles and crashes, International Review of Financial Analysis, Volume 38, March 2015, Pages 15–28
 • Worawuth Kongsilp, Cesario Mateus, (2017) "Volatility risk and stock return predictability on global financial crises", China Finance Review International, Vol. 7 Issue: 1, pp.33-66.