ارائه الگوی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال – رویکرد عقلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مالی

چکیده

اکنون عصر گذار از مدلهای سنتی به مدلهای کسب وکار فناوری محور و ارزش آفرین است. در سالهای اخیر نسل جدید بانکداری تحت عنوان بانکداری دیجیتال در دنیا عملیاتی شده و عمده عملکرد بانکهای پیشرو حول محور تحول دیجیتالی معطوف گردیده است. این پژوهش با انتخاب روش تحقیق گراندد-تئوری و مرور ادبیات، به تبیین و توسعه مدل مفهومی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال می‌پردازد. در گام اول به بررسی جامع مدل‌های مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال پرداخته و پس از نمایان شدن شکافهای متعدد بین مؤلفه‌های پژوهش جاری، گام دوم را آغاز کرد، محقق با خبرگان حوزه مدیریت، و تصمیمگیری در صنعت بانکداری مصاحبه‌هایی را انجام داد. پس از کدگذاری مصاحبه‌ها، بر پایه مفاهیم تدوین شده، به ارائه مدل مفهومی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال پرداخت. این مدل با توجه به برجسته بودن مؤلفه‌های پایش و ارزیابی مدیریت ریسک بانکداری دیجیتال کشور در توسعه کلان بین‌المللی، توسعه ملی، منطقه‌ای و همچنین الگو و شاخص شدن در کشور و منطقه، تبیین شده و باعث تدوین مدل مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال خواهد شد. با استفاده از روش خبره-فازی و توزیع پرسشنامه در سه مرحله، نظرات خبرگان در زمینه با اهمیت‌ بودن شاخص‌های مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال، اجماع خبرگان و اولویت‌بندی شاخص‌های تحقیق بررسی شد. نتایج و یافته‌های پژوهش ارزیابی مدل مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال در صنعت بانکی کشور را ارائه می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Risk Management Model in Digital Banking - A rational approach

نویسنده [English]

 • narjes heydarzadeh aghdam
Financial Expert
چکیده [English]

Now is the time to move from traditional to technology-driven and value-added business models. In recent years, the new generation of banking under the name of digital banking has become operational in the world and the main performance of leading banks has been focused on the axis of digital transformation. This research explains and develops the conceptual model of risk management in digital banking by choosing the ground-theory research method and literature review. In the first step, a comprehensive review of risk management models in digital banking and after the emergence of several gaps between the components of current research, the second step began, the researcher conducted interviews with experts in the field of management and decision making in the banking industry. After coding the interviews, based on the concepts developed, he presented a conceptual model of risk management in digital banking. This model will be explained due to the prominent components of monitoring and evaluation of digital banking risk management in macro international, national, regional development, as well as modeling and indexing in the country and region, and will develop a risk management model in digital banking. Using the expert-fuzzy method and distributing the questionnaire in three stages, the opinions of experts on the importance of risk management indicators in digital banking, expert consensus and prioritization of research indicators were examined. The results and findings of the study provide an evaluation of the risk management model in digital banking in the country's banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk management
 • banking industry
 • digital transformation
 • استراس, آ., & کوربین, ج. ا. (1385). نظریه مبنایی، رویهها و شیوهها. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • اسدالله, م., ثانوی فرد, ر., & حمیدی زاده, ع. (1398). الگوی کسب و کار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتک ها و استارتاپ های مالی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره 7 شماره دو .
 • اکبریان, ر., & دیانتی, م. ح. (1385). مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا.
 • اوضاعی, ا., & سهرابی, ش. (1396). نقش فناوریهای نوین مالی و تاثیر آن بر بانک. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی.
 • آماده, ح., & جعفرپور, م. (1386). بانکداری الکترونیک بررسی موانع و راهکارهای توسعه آن در کشور. دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی.
 • آماده, ح., & جعفرپور, م. (1388). بررسی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی کشور. پژوهشنامه های مدیریت اجرایی , 38-13.
 • آهنگرانی, & اسماعیل نژاد, ا. (1391). طراحی الگوی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک.
 • آئینه نگینی, و. ا., & نوری, ا. (1394). بررسی ریسک های مالی در صنعت فناوری اطلاعات و تاثیر آنها بر بازده شرکت های فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت داده پردازی ایران و خدمات انفورماتیک رانفور. پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.
 • بازرگان هرندی, ع. (1387). رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت , 19-36.
 • (1398). بانکداری آینده و تحول دیجیتالی. In رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند. وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 • تباوار, ع. ا., دهقانی, م., & مرعشی, ب. (1398). شناسایی فرصتهای بهبود تجربه مشتری از طریق بانکداری دیجیتال . نخستین کنفرانس ملی مدیریت ، اخلاق و کسب و کار.
 • خالقی, ف. (1396). نقش فناوری در تحول دیجیتال بانکی. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت . تهران : مرکز همایش های بین المللی برح میلاد.
 • دانایی فر, ح., الوانی, م., & آذر, ع. (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: صفا.
 • دیم کار, م. ح., & اخوان, پ. (1398). تاثیر ریسک ادراک شده بر خدمات بانکداری الکترونیک . کنفرانس نوین پژ<هش های نوین کاربردی در مدیریت.
 • دیم کار, م. ح., & اخوان, پ. (1397). تاثیر ریسک ادراک شده بر خدمات بانکداری الکترونیک. کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت.
 • سلامتی طبا, س. س., بیگی, م., & اکبری, ع. (1396). بانکداری دیجیتالی انقلای در صنعت بانکداری. هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظارم های پرداخت .
 • شاهچرا, م., & صبوری, ب. (1385). تاثیر همزمان ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی , 191-214.
 • شناسایی مولفه های استراتژیک برای پیاده سازی موفق مدل بانکداری دیجیتال. (1396). هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تهران.
 • طباطبایی نسب, س. م., & ماه آورپور, ف. (1397). عوامل تاثیر گذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب و کار شرکت . فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره6 شماره1 .
 • عاطفی فر, ع., & فتحی, ز. (1399). بررسی اثر بخشی شاخصهای سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکار گیری مدلهای لاجیت چند متغیره. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، شماره 42 .
 • عسگری مهر, م., کاظمی, ن., ترک تبریزی, م., & دهقانی قهفرخی, ا. (1396). شناسایی مولفه های استراتژیک برای پیاده سازی موفق بانکداری دیجیتال. هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت .
 • عشوری کیوانی, م., فکور ثقیه, ا. م., & ملک زاده, غ. (1397). انتشار نوآوری مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال پنجم، شماره 4 , 159-133.
 • غبیشاوی, خ. (1398). نقشه راه بانکداری دیجیتال. سمینار تخصصی نمایشگاه تراکنش ایران.
 • فتحیان, م., & میر شفیعیان, ح. (1387). بررسی نقش مدیریت ارشد در توسعه مدیریت ریسک. دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک.
 • فدایی, م., & رحیمی, غ. (1398). تحلیل ماهیت ریسک در بانکداری الکترونیک. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ، بلاکچین و اقتصاد.
 • فرتوک زاده, ح., & الهی, م. (1389). شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در بانکداری بدون ربا.
 • فرجی, ش., & رفیعی شمس آبادی, پ. (1390). پیامدهای ناشی از عدم اجرای مقررات کمیته بال در کشور. بانک سپه .
 • قلی زاده, م. ح., & قاسم نژاد, م. (1395). بانکداری فینتک چالش یا قرصت. بررسیهای بازرگانی .
 • لگزیان, م., & اسلام خواه, م. (1397). چالش های پیش روی تحول دیجیتال و روندهای تحقیقاتی آن. دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی.
 • موسی خانی, م., محمدی, ش., & مدیری آثاری, م. (1390). تعیین عوامل کلیدی در مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات در سازمانهای مجازی.
 • میر مطهری, س. ا. (1386). آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران. پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی) , صفحه 103 تا 116.
 • یوسفی, م., & اسماعیلی, ج. (2007). مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش های آن در ایران. کنفرانس بانکداری الکترونیک .
 • company, M. k. (2017). the future of risk management in the digital area.
 • Cooper, D., Grey, F., Raymond, ,. S., & Walker, P. (2005). Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements. pp. John Wiley & Sons, Ltd., England, 384.
 • corporation, i. f. DIGITAL FINANCIAL SERVICES AND RISK MANAGEMENT.
 • GIMBLETT, R. (2018). Operational risk management in the digital era in the Swiss banking industry. Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-GE) International Business Management .
 • Jansson, U., & Norrman, A. (2004). Ericsson's Proactive Supply Chain Risk Management Approach After a Serious Sub-Supplier Accident. June 2004International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 34(5):434-456 .
 • Kezsbum, & Edward. (2001).
 • Khanboubi, F., & Boulmakoul, A. (2020). era, A Road map to lead risk management in the digital. LIM/Innovative Open Systems, FSTM, Hassan II University of Casablanca, B.P. 146 Mohammedia, .
 • Remenyi, D., & Heafield, A. (1996). Business process re-engineering: some aspects of how to evaluate and manage the risk exposure. International Journal of Project Management.
 • (2020). Retail Banking 2020: the future of the retail banking industry. pwc