رقابت پذیری صنعت برق ىر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران.

چکیده

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت بنگاه ها در میدان های رقابت اقتصادی و تجاری به حساب می آید. مدل پانزرا روس برای اندازه گیری درجه رقابت و مقایسه آن در دهه های اخیر مورد براورد قرار می گیرد، برای این منظور از مدل فوق استفاده می گردد به علاوه, شاخصهای اقتصادی به منظور تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور در سطح کلان و برای تعیین وضعیت یک صنعت و سازمان در حیطه فعالیتی آنها و در بین سایر رقبا در سطح خرد مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی، بهره وری، منبع اساسی توسعه ملی و بقای شرکتها در عرصه بازاراست و سطح رقابت پذیری را مشخص می کند. در این تحقیق به منظور رتبه بندی بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت برق کشور مدل پانزاروس مورد استفاده قرار گرفته است در سال های 1382 تا 1394 طراحی و تدوین شده است. هدف اصلی این تحقیق تخمین میزان رقابت پذیری بنگاه های صنعت برق با استفاده و در نهایت فهرست رتبه بندی شده بر اساس رقابت پذیری می باشد. با ترکیب رویکردهای مختلف، استفاده از آمار و اطلاعات مالی نیروگاهها و جمع بندی نظرات متخصصین صنعت مربوطه در مورد مولفه های مهم در صنعت طراحی مدل صورت پذیرفته است. به این ترتیب با استفاده از اطلاعات این مدل بنگاه های صنعت برق و مدل طراحی شده بهترین های صنعت (رقابت پذیرترین ها) شناسایی و سایر بنگاه ها به تناسب فهرست می شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitiveness of Iran's Power Industry

نویسندگان [English]

 • RASOUL SATTATI 1
 • karim emami jaz 2
 • teimor mohammadi 2
1 PhD Student, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 A faculty member of Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Competitiveness is a key measure for assessing the degree of success of firms in the fields of economic and commercial competition. The Pansra Ross model is used to measure the degree of competition and compare it in recent decades, using the above model. In addition, economic indicators are used to analyze the macroeconomic status of a country and determine the status of a country. Industry and organization are used in their field of activity and among other competitors at the micro level. On the other hand, productivity is a key source of national development and survival of companies in the marketplace and determines the level of competitiveness. In this study, the Panzaros model was used to rank the companies active in the electricity industry of Iran. The main purpose of this research is to estimate the competitiveness of the electricity industry firms using and finally the ranking list based on competitiveness. By combining different approaches, using power plant statistics and financial information and summarizing the opinions of relevant industry experts on key components in the model design industry. Thus, using this model information, the electricity industry firms and the designed model identify the industry's best (most competitive) and the other firms are appropriately indexed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COMPETITIVENESS
 • MULTI SPECIFIC DECISIONS
 • COMPANY COMPETITIVENESS MODEL
 • PRODUCTIVITY
 • POWER
 • بهکیش, محمد مهدی, "اقتصاد ایران در بستر جهانی"، تهران، نشر نی1381 .ص 53
 • پرویزی،آرش؛فرهاد قلمباز؛(1389)" برآورد تابع تولید برق در نیروگاه رامین اهواز"، اولین کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی،تهران 1389
 • جبار زارع ، سعید" بررسی وضعیت صنعت برق و تخمین تابع تولید برق در استان اصفهان" ، پایان نامه کارشناسی ارشد،اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد ، تهران 1380
 • جلایی سیدعبدالمجید ، جعفری سعید و انصاری لاری صالح ،1392،" برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از دادههای تابلویی استانی
 • حسن زاده، فتاح – برهمندپور، همایون ، پتانسیل سنجی مسیرهای بالقوه برای انتقال توان با ظرفیت بالا به منظور توسعه صادرات برق ایران.
 • حیدری ، کیومرث,1395 "اقتصاد برق" – تهران-ایران
 • ساسانی حسین,1397 "جایگاه صنعت برق ایران در توسعه پایدار0 شمس قارنه ناصر ، کیانیان فهیمه ، 1392،" تجزیه و تحلیل بازار بورس برق و ارائه راهکارهایی برای توسعه این بازار در ایران" دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
 • سعیدی محسن، کرباسی عبدالرضا - سهراب تیکا - صمدی رضا1392، "اثرات زیست محیطی نیروگاه ها"
 • محسنی ، رضا ،"تخمین تابع تولید برق در ایران،یک مطالعه هم­­انباشتگی سیستمی"
 • یوسفی شقایق،1386 "انرژی برق و مشترکین "-برق نیرو-بوشهر-ایران
 • واحد تحلیل و مطالعات بازار، تحلیل صنعت تولید برق ،کارگزاری آینده نگر خوارزمی، تیر 1394.
 • وزارت نیرو،شرکت توانیر،آمار تفضیلی صنعت برق ایران،سالهای متعدد.

 

 

 

 • Atsushi Iimi ,” Economies of scale in power generation, transmission and distribution: integration or unbundling?” Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Institute
 •  
 • Baumol WJ, Blinder AS (2002) Economics principles and policy (translated version) [M]. Peking University Press, p 151, Beijing, China
 • Boyes, William, An Empirical Examination of the Averch –Johnson Effect, Economic Inquiry, 1976, 14 (March), pp 25-35
 • Courville,Leon,Regulation and Efficiency in the Electric Utility industry,
 • Dickey,D.A and W.A.Fuller,"Distribution of the Estimators for Doe Frederick, Asamoah Emmanuel Selase , The Effect of Electric Power Fluctuations on the Profitability and Competitiveness of SMEs: A Study of SMEs within the Accra Business ,District of Ghana
 • Komiya, R, Technical Progress and the Production Function in theUnited States Steam Power Industry, Rewiew of Economics and Statistics, 44,pp156-66,1962
 • Nerlove, M, Returns to Scale in electricity supply In Christ, Chapter Measurement in Economics , Stanford University Press 1963167-198
 • Rowan Adams and Tooraj Jamasb, 1646, EPRG Working Paper Optimal Power Generation Portfolios with Renewables: An Application to the UK
 • Stiglitz JE (1996) Economics (translated version) [M]. China Renmin University Press, p 258, Beijing, China
 • Yining Li, Zheng Zhang (1996) Basic knowledge of Western economics [M]. China Economic Publishing House, p 2, Beijing, China
 • Yongding Yu etc. (1999) Western economics (Chinese) [M]. Economics Press, p 66, Beijing, China Mankiw NG (1998) Principles of economics (translated version) [M]. Peking University Press, p 278, Beijing, China
 • Yazid Dissou,* Lilia Karnizova † and Qian Sun‡October 2012,Industry-level Econometric Estimates of Energy-capital-labour Substitution with a Nested CES Production Function
 • Zhongxian Yu (1986) Economic encyclopedia 3-economic theory [M]. Taipei Linking Publishing Company, p 14, Taipei Johansen, S. and Juselius, K, Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the DemandforMoney, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52,pp,169-210,1990
 • Zheng Hu, Zhaoguang Hu (2013) Production function with electricity consumption and its applications [J]. Energy Econ 39:313–321