بررسی تاثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل رگرسیون ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی مالی، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانن

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم‌ترین موضوع تئوری مالی است. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می‌توان جمع‌آوری پس‌اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق‌تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه‌گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ بازده دلار به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر بازده شاخص نفدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های 1395 تا ۱۳۹8 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی تأثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین بر وجود رابطه بین نرخ بازده دلار بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل با چند روز تاخیر در بورس اوراق بهادار تهران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of Currency rate of return at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange using by ARDL regression

نویسندگان [English]

  • saeed moshtagh 1
  • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 2
  • Mohammad Esmayeel Fadaeinejad 3
1 Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department Of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of economical variables at invest market is the most important subject in finance theory. Tehran stock exchange is emerge from special place. efficiency and
Capital market development are dependent to be active this Entity in the country.
Two important function of tehran stock exchange are gathering small saving and available liquidity in society and directing them to stock product process and services in the country.
In this way identification effective factors at efficiency of securities return have significant effect in deeper analysis and taking more appropriate decision from investors. accordingly in this article we examined the effect of volatility currency rate of return as a macroeconomic variable at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange on between 1395-1398.
In this article with the goal of identification the effect of volatility currency rate of return as a macroeconomic variable at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange, two principle theories test with Convergence relationship that as a result the Currency rate of return effect at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange with 4 days lag.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic variables
  • Tehran Stock Exchange
  • Currency rate of return
  • TEDPIX
  • TEPIX