بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با تاکید بر نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم، تحقیقات و فناوری.تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از منظر نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. تاکنون در تحقیقات پیرامون کیفیت گزارشگری مالی به نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری در بهبود کارایی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها پرداخته نشده‌است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعه‌ای است که در زمره تحقیقات توصیفی‌-همبستگی جای دارد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1392 لغایت 1396 است که پس از غربالگری و حذف سیستماتیک، اطلاعات 105 شرکت به عنوان نمونه جمع‌آوری و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون حداقل مربعات معمولی تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا با ایفای نقش حاکمیتی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های ناکارا را شناسایی نموده و از طریق اتخاذ موقعیت های خرید-فروش در قبال سهام شرکت یا اعمال حق رای، مدیریت را به سمت‌ تمرکز بر هسته اصلی کسب‌وکار شرکت رهنمون شوند. در نتیجه این امر، کارایی در تخصیص سرمایه ارتقا یافته و سرمایه جذب‌شده به سوی هسته اصلی کسب و کار شرکت‌ها (و نه خواسته‌های مدیران) جریان می‌یاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Financial Reporting Quality andCorporate Investment Decisions with an Emphasis on Accounting Information Governance Role

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Karimi 1
 • ali eshaghzade 2
 • Mohammad Salehifar 3
1 Ph.D. candidate of financial management, Science, Research & Technology branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Master of finance, Tehran faculty of petroleum, Petroleum University of Technology, Tehran, Iran.
3 Ph.D. candidate of financial management, Science, Research & Technology branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research investigates the relationship between financial reporting quality and corporate investment decisions in terms of the role of accounting information governance in Tehran Stock Exchange. Although researches has been conducted on the quality of corporate finance reporting and investment, none of them have addressed the role that accounting and financial reporting information plays in strengthening corporate governance. The present research is a descriptive-correlative research aim in terms of development. The statistical population of this research are the listed companies in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2016. After systematic screening and deletion, 105 companies were sampled and analyzed using Spearman correlation coefficient. The results showed that high-quality accounting information by playing a role of governance would help investors identify inefficient investments and, by adopting buy-and-sell positions in relation to company stocks, would focus management on the core business of the company. As a result, efficiency in the allocation of capital is enhanced and the capital is absorbed into the core of the business of the company (not interests of the managers).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting information
 • corporate governance
 • Investment decisions
 • financial reporting
 • ایزدی، رویا و محمد محمودی. (1392). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
 • بادآور نهندی، یحیی و وحید تقی‎ زاده خانقاه. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎ گذاری، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی،20(2): 19-42.
 • بنی مهد، زهره و جعفر معافی.(1393). کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(33): 81-98.
 • ثقفی، علی و ابراهیم ابراهیمی. (1390). رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 16(4): 22-36.
 • ثقفی، علی، بولو, قاسم ومحمود محمدیان. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد. پیشرفت‌های حسابداری، 3(2): 37-63.
 • خدایی وله زاقرد، محمد و منیره یحیایی. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 3(56): 15-27.
 • رحیمیان، نظام الدین و مهدی ابراهیمی میمند. (1392). رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری،8 : 1-19.
 • دیدارحمزه؛ لطفی، سعید و حسین مسلم پور. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به درجه انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • سنگینیان، علی. (1387). تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن. روزنامه دنیای اقتصاد ، بازبینی‌شده در ۱۷ بهمن ۱۳۸۷.
 • بورس اوراق بهادار تهران. (1389). سیر تاریخی بورس اوراق بهادار، مرکز توسعه نبوغ مالی، بازبینی‌شده در ۱۰ بهمن ۱۳۸۹.
 • صدیقی، روح الله. (1392).ارتباط بین ساختار هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(37): 99-125.
 • فخاری، حسین و عصمت السادات طاهری. (1389). بررسی رابطه‌ سرمایه‌گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (12): 17-29 .
 • فروغی، داریوش و امین ساکیانی. (1395). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 6 (21): 72-89.
 • مدرس، احمد و رضا حصارزاده. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(2): 85-116.
 • موسوی شیری، محمد، سلیمانی،حسین، مومنی، یحیی و حجت سلیمانی. (1395). رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام، پژوهش های تجربی حسابداری،5(2): 131-144.‎
 • نیکبخت، محمدرضا، سیدی، سیدعزیز و روزبه هاشم الحسینی. (1389). بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد شرکت، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، 3(58): 251-270.
 • هاشمی، عباس، دستگیر، محسن و داوود شریفی (1393). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری و مالی، 6(24): ۱۲۱-۱۴۲.
 • همت فر، محمود و منصور مقدسی. (1392). رابطه بین کیفیت افشا بر ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (2): 147-133.
 • یعقوب نژاد، احمد و علی ذبیحی. (1390) رابطه بین کیفیت افشا و نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(1): 217-235.
 • Ali, A., & Zarowin, P. (1992). The role of earnings levels in annual earnings-returns studies. Journal of Accounting Research, 286-296.
 • Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of accounting research, 159-178.
 • Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of accounting and economics, 39(1), 83-128.
 • Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. Journal of accounting research, 67-92.
 • Beaver, W.H., 1989. An accounting revolution, second ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Bhattacharya, U., Daouk, H., & Welker, M. (2003). The world price of earnings opacity. The Accounting Review, 78(3), 641-678.
 • Biddle, G. C., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982.
 • Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of accounting and economics, 48(2-3), 112-131.
 • Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2003). Transparency, financial accounting information, and corporate governance. Policy Review. 9,65–87.
 • Chen, F., Hope, O. K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The accounting review, 86(4), 1255-1288.
 • Dalton, C. M., & Dalton, D. R. (2005). Boards of directors: Utilizing empirical evidence in developing practical prescriptions. British Journal of Management, 16, S91-S97.
 • Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77(s-1), 35-59.
 • Eisenberg, T., Sundgren, S., & Wells, M. T. (1998). Larger board size and decreasing firm value in small firms1. Journal of financial economics, 48(1), 35-54.
 • Easley, D., & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. The journal of finance, 59(4), 1553-1583.
 • Francis, J. R., Huang, S., Khurana, I. K., & Pereira, R. (2009). Does corporate transparency contribute to efficient resource allocation?. Journal of Accounting Research, 47(4), 943-989.
 • Fan, G., Wang, X., (2009). China Market Index. Enconomic Science Press, Beijing.
 • Lev, B. (1983). Some economic determinants of time-series properties of earnings. Journal of Accounting and Economics, 5, 31-48.
 • Li, Q., 2009. Accounting information quality and capital allocation efficiency: empirical evidence of Chinese listed corporations. Nankai Business Review. 12, 115–124.
 • McNichols, M. F., & Stubben, S. R. (2008). Does earnings management affect firms’ investment decisions?. The accounting review, 83(6), 1571-1603.
 • Morck, R., Yeung, B., & Yu, W. (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?. Journal of financial economics, 58(1-2), 215-260.
 • Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics, 13(2), 187-221.
 • Ohlson, J. A. (2005). On accounting-based valuation formulae. Review of Accounting studies, 10(2-3), 323-347.
 • Zhai, J., & Wang, Y. (2016). Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice. China Journal of Accounting Research, 9(4), 251-266.
 • Zeng, Y., & Lu, Z. (2006). The relationship between disclosure quality and cost of equity capital of listed companies in China. Economic Research Journal, 2, 69-79.
 • Zhongsheng, Z., & Hanwen, C. (2008). Accounting Information Transparency and Resources Allocation Efficiency: Theory and Empirical Evidence [J]. Accounting Research, 12, 56-62.