اندازه‌گیری کارایی خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران با استفاده از مدلهای دومرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده ریاضی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی، نارمک، تهران، ایران.

چکیده

در بررسی کارایی نسبی به ویژه در سطح سازمانی‌‌، مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های سنتی، تفاوت‌های گسترده و مهم فعالیت‌ها را به صورت عوامل جداگانه تشخیص نمی‌دهند و بنابراین نمی‌توانند منابع اصلی ناکارایی را شناسایی کنند. خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گروهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری دایر می‌شوند. در این مقاله، عملکرد نسبی 18 خانواده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران طی سالهای 1396 و 1397 با مدلهای دومرحله‌ای ارزیابی و کارایی کلی هر خانواده به دو جزء کارایی مدیریت عملیاتی و کارایی مدیریت سبد سرمایه‌گذاری تجزیه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد با تجزیه کارایی کلی می‌توان خانواده صندوق‌هایی را که عملکرد بد، ناکافی، و خوب داشتند، مشخص کرد. همچنین تصاویر مرزی برای خانواده‌های با عملکرد ضعیف برآورد شده تا مدیران سبد سرمایه‌گذاری بتوانند صندوق‌ها را مدیریت کنند. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که این صندوق‌ها عملکرد ضعیفی در مدیریت عملیاتی دارند که ناشی از مدیریت ضعیف هزینه‌های صندوق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency measurement of mutual fund families performance in Iran using two-stage DEA models

نویسندگان [English]

 • Maryam Masoumi Hajir 1
 • Fatemeh Rakhshan 2
 • Mohammad Reza Alirezaee 3
1 Ph.D. student, Department of Mathematics, Qom University, Tehran, Iran,
2 Ph.D. Student, School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Associate professor, School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In analyzing relative performance, especially at the institutional level, the traditional data envelopment analysis models do not recognize vastly different and important activities as separate functions and therefore cannot identify which function may be the main source of inefficiency. Mutual fund families are a group of mutual funds that are established through one investment company. The aim of this paper is to evaluate the relative performance of 18 mutual fund families in Iran during the years 1396 and 1397, by implementing a two-stage DEA model that decomposes the overall efficiency of each decision making unit into two components of operational management efficiency and portfolio management efficiency. The results show that by decomposing the overall efficiency into two components, one can determine mutual funds with good performance from those of bad or poor performance. Also, the frontier projections of mutual fund families with poor performance is calculated in order to help management in managing the relative performance of each family. According to assessment results of 18 mutual fund families in Iran, they have poor performance in operational management which means that management of costs of the funds is poor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Data Envelopment Analysis
 • Mutual Fund Families
 • Operational Management
 • Portfolio Management
 • اصغریان سولماز، حسین‌زاده لطفی فرهاد، کاظمی‌پور حامد. کارایی کلی و دو مرحله‌ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن . ۱۳۹۴; ۱۲ (۲) :۸۹-۱۰۸.
 • Tower, E., Zheng, W., (2008). Ranking of mutual fund families: minimum expenses and maximum loads as markers for moral turpitude. International Review of Economics 55, 315–350.
 • Galagedera, Don U. A., Roshdi, I., Fukuyama, H., Zhu, J., (2018). A new network DEA model for mutual fund performance appraisal: An application to U.S. equity mutual funds. Omega 77, 168-179.
 • Kempf, A., Ruenzi, S., (2008). Family matters: rankings within fund families and fund inflows. Journal of Business, Finance and Accounting 35, 177–199.
 • Kapur, S., Timmermann, A., (2005). Relative performance evaluation contracts and asset market The Economic Journal 115, 1077–1102.
 • Cooper, W.W., Seiford, L.M., Zhu, J., (2004). Handbook on Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.
 • Premachandra, L.M., Zhu, J., Watson, J., Galagedera , Don. U., A., (2012). Best-performing US mutual funds families from 1993 to 2008: Evidence from a novel two-stage DEA model for efficiency decomposition, Journal of Banking & Finance 36, 3302–3317.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2,429–444.
 • Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984). Some models for the estimation of technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science 30, 1078–1092.
 • Budgar, L., (1996). Barron’s introduces first-ever ranking of mutual fund families. Business Wire. <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1996_Feb_2/ai_18008046/> (retrieved 02.08.11).
 • Reinker, K.S., Tower, E., (2004). Index fundamentalism revisited. Journal of Portfolio Management 30, 37–50.
 • Strauss, L.C., (1985). Family Matters. Barron’s, February, 21–24.
 • Galagedera, Don U. A., Watson, J., Premachandra, I. M., Chen, Y., (2016). Modeling leakage in two-stage DEA models: An application to U.S. mutual fund families. Omega 61, 62-77.
 • Chen, C.M., (2009). A network-DEA model with new efficiency measures to incorporate the dynamic effect in production networks. European Journal of Operational effect in production networks. European Journal of Operational Research 194, 687–699.
 • Kao, C., Hwang, S.N., (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: an application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research 185, 418–429.
 • Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., Zhu, J., (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European Journal of Operational Research 196,1170-1176.
 • Chen, Y., Cook, W. D., Zhu, J., (2010). Deriving the DEA frontier for two-stage processes. European Journal of Operational Research 202, 138-142.
 • Malhotra, D.K., Martin, R., Russel, P., (2007). Determinants of cost efficiencies in the mutual fund industry. Review of Financial Economics 16, 323–334.
 • Choi, Y.K., Murthi, B.P.S., (2001). Relative performance evaluation of mutual funds: a non-parametric approach. Journal of business Finance and Accounting 28, 853-876.