مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم بازاریابی خبر در بازارهای مالی به عنوان یک مفهوم جدید و نوآور است که در حوزه کسب و کار و تعامل فعالیت های رسانه ای با بازارهای مالی شکل گرفته است.بازاریابی خبر یک مدل مطلوب طراحی شده است که به بررسی مفاهیم مرتبط با عناصر 4 گانه ارتباطی در نظام اجتماعی در موضوع خبر و بازاریابی بر اساس نقطه نظرات فعالان و تحلیلگران حوزه بازارهای مالی و رسانه پرداخته است.دراین پژوهش با شناسایی عوامل اثر گذار مدلی مطلوب در تولید خبر در بازارهای مالی حاصل شده که نشان می دهد خبر در بازارهای مالی مانند هر بازار دیگری تابع تقاضاست و به منظور هدایت آن باید عوامل ذکر شده مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. همچنین مدل یاد شده علاوه بر کسب سهم قابل توجهی از مخاطبان بازارهای مالی می تواند نوع تفکر افراد تعیین کننده مشی بازار های مالی را نمایان کند.این پژوهش با هدف شناخت مدل مطلوب بازاریابی خبر در حوزه بازار های مالی و با تاکید بر عواملی نظیر ابعاد ومولفه های بازار یابی خبر اعم از اداره وسازمان خبر ؛محتوای خبر،پیامگیران خبر(مخاطبان) و همه آثار و تبعاتی که ازفرآیند جستجو و فروش خبر حاصل می شود؛ انجام گرفته است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی است که در مرحله بررسی تالار گفتمان نقش کیفی و در مرحله تحلیل عاملی کیو نقش کمی دارد. برای شناسایی مدل مطلوب بازاریابی خبر ؛داده های لازم از مشارکت‌کنندگان به صورتپرسشنامه گردآوری و برای تجزیه و تحلیل از روش شناسی کیو بهره گرفته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable model for news marketing in financial markets

نویسندگان [English]

 • sara aliyari 1
 • seyed Reza Naghibossadat 2
 • Hamidreza Hosseini Dana 1
 • Bibisadat Miresmaili 1
1 Department of Media Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of news marketing in financial markets is a new and innovative concept developed in the field of business and the interaction of media activities with financial markets.News marketing is a desirable model designed to explore the concepts related to the four elements.Communication in the social system on the topic of news and marketing is based on the views of activists and analysts in the financial and media markets.In this study,identifying the factors influencing the desirable and effective model of news production in financial markets has been shown that the news in financial markets is subject to demand like any other market and in order to guide it the mentioned factors should be considered and analyzed. . In addition to gaining a significant share of financial market audiences, the model can also reflect the type of thinking of financial market policy makers.This research aims to identify the optimal model of news marketing in the field of financial markets and emphasize factors such as dimensions and components of news marketing including news organization, news content, news messenger (audience) and all the effects and consequences of the search and sales process.The news comes; it's done.The present study is of practical purpose and in terms of a hybrid approach, thus having a quantitative role in the forum review phase and in the Q factor analysis stage.In order to identify the desired model of news marketing, the necessary data were collected from the participants through interviews and Qualitative methodology was used for analysis

کلیدواژه‌ها [English]

 • News Marketing
 • Financial Markets
 • Tehran Stock Exchange
 • Methodology Q
 • Optimal Model
 • هیبتی، فرشاد و زندیه، وحید (1390) بیش واکنش سرمایه گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار)مطالعات مالی)،4(9):75-100
 • صدیقه نبی ئیان ، سیمین محسنی (1395) ، بررسی تاثیر اخبار بر نوسانات نرخ رشد قیمت سهام بانک سینا در بورس تهران ، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد (سال 1395)
 • نقیب السادات، سید رضا (1390)، روشهای تحقیق در ارتباطات ،تهران،نشرعلم،جلد 2:135
 • نقیب السادات ،سید رضا (1382)، نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی در ایران، مجلس و پژوهش 10(42)
 • خوشگویان فرد،علیرضا، (1386)روش شناسی کیو ،تهران،مرکز تحقیقات صدا و سیما
 • Jung Ho Choi, Alon Kalay and Gil Sadka, Earnings news, expected earnings, and aggregate stock returns, Journal of Financial Markets,http://dx.doi.org/10.1016/j.finmar.2016.02.001 LeonZolotoy, James R.Frederickson, John D.Lyonb(2017), Journal of Banking & Finance Volume 77, April 2017, Pages 157-175
 • Philip E. Tetlock, Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Paperback – August 20, 2005
 • Davis, Piger and Sedor(2011), Beyond the Numbers: An Analysis of Optimistic and Pessimistic Language in Earnings Press Releases, Contemporary Accounting ResearchFebruary 2011
 • PAUL C. TETLOCK ,MAYTAL SAAR‐TSECHANSKY , SOFUS MACSKASSY, More Than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01362.x
 • Power of Words, Positive Thinking, and Communication Article [Online] (1 November 2012) Available From < http://www. livingbeyondbetter. com/powerofwords >.