بررسی رابطه بازارگرایی در راستای خلق و توسعه محصولات جدید بر عملکرد مالی شرکت (با تمرکز بر شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی های فیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیمات فناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور بر این است که سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، نقش فزاینده ای در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی آن همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهره وری و ... موثر می باشد .هدف این تحقیق بررسی رابطه گرایش به بازار در راستای خلق و توسعه محصولات جدید بر عملکرد مالی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) می‌باشد‌‌‌. این تحقیق از نظر روش اجرا از نوع پژوهش‌‌های توصیفی از شاخه ی همبستگی و از گروه پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی می‌باشد‌‌‌. ‌15 شرکت تولیدی و 5 منطقه فروش محصولات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) بعنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شد‌‌‌. نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به بازار از زیر بخش استراتژی نوآوری در راستای گرایش به خلق محصولات جدید بر عملکرد مالی شرکت تاثیرگذار است و این تاثیر محسوس می باشد‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between market orientation in order to create and develop new products on the company's financial performance (focusing on Iran Dairy Company (Pegah))

نویسندگان [English]

 • Maryam Kazemi Iman Abadi 1
 • Mohammad Taleghani 2
 • narges Delafrooz 3
1 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

What experienced today is a huge shift from material resources to knowledge. Physical and financial assets are now necessary but insufficient to achieve the goals of the organization. Instead, knowledge, technology settings, good customer relations, information systems, etc., which constitute the intellectual capital of the organization, are recognized as the key factors of success in the information age. It believed that intellectual capital, including human capital and structural capital, has an increasing role in the performance of the company and is effective on its financial achievements such as market value, profitability, productivity, etc. The purpose of this study is to investigate the relationship between tendencies to the market is in line with the creation and development of new products on the financial performance of Iran Dairy Industries Company (Pegah). In terms of implementation method, this research is a descriptive research from the correlation branch and from the survey group and is cross-sectional in terms of time. ‌15 production companies and 5 sales areas of Iran Dairy Industries Company (Pegah) were considered as the research community . The results showed that the market orientation from the sub-section of innovation strategy in the direction of the tendency to create new products has an impact on the financial performance of the company and this effect is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Market Orientation
 • Innovation Strategy
 • New Product Creation
 • Marketing Strategy
 • Financial Performance
 • آزادگان، آرش؛‌‌‌ تینگینگ، یان (2017)؛ "مقایسه استراتژی‌‌های جدید تولید محصول بین سازمانی" مدیریت توسعه و تحول، شماره 27، سال 1395، صفحه 17-25.
 • سیف، ی.، محمدزمانی، م.ر.، شجاعی، ی. و مقدم، ر. 1397)" .)بازاریابی کارآفرینانه، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب وکارهای پروژه محور"، مدیریت بازرگانی، دوره11 ،شماره 1 ،صص. 101-1
 • آقازاده، ‌‌هاشم؛‌‌‌ یزدانی،‌‌‌ سجاد (‌‌‌1394)؛ "بررسی تاثیر استراتژی‌‌های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک‌‌های تجاری کشور"‌‌دو فصل نامه علمی-پژوهشی کاووش های مدیریت بازرگانی، مقاله 6‌‌‌،‌‌‌ دوره 7‌‌‌،‌‌‌ شماره 14‌‌‌،‌‌‌ پاییز و زمستان 1394‌‌‌،‌‌‌ صفحه 121-146‌‌‌.
 • آقازاده‌‌‌، ‌‌هاشم؛ یزدانی‌‌‌،‌‌‌ سجاد (1394)؛ "بررسی تأثیر استراتژی‌‌های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک‌‌های تجاری کشور"، پایان‌نامه مقطع دکتری‌‌‌،‌‌‌ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 • فردریک‌‌‌‌‌‌، اودویو و همکاران (2014)؛ "چالش‌‌های بازاریابی محصولات جدید"، فصل نامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 87-108.
 • ‌‌‌‌‌ تقوی‌فرد‌‌‌،‌‌‌ محمد تقی؛ اخباری،‌‌‌ محسن (1388) ‌؛ "فرآیند توسعه محصول جدید"‌‌‌،‌‌‌ ماهنامه تدبیر، شماره 184.
 • توکلّی‌‌‌،‌‌‌ مریم (1393)؛ " تأثیر ابعاد ظرفیت جذب بازاریابی بر فرآیند توسعه محصول جدید و مدیریت ارتباط با مشتری"، پایان‌نامه مقطع دکتری‌‌‌،‌‌‌ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 • یوسف جمالی‌‌‌،‌‌‌ مهدیس؛ اصلانی‌‌‌،‌‌‌ علیرضا (1393)؛ استراتژی‌‌های توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد چرخه عمرمحصول به منظور موفقیت تجاری‌‌سازی آنها‌‌‌،‌‌‌ دومین کنفرانس بین المللی تجاری‌‌سازی فناوری‌‌‌،‌‌‌ تهران‌‌‌،‌‌‌ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
 • چائو، چی وی و همکاران (2012)؛ "اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول"‌‌ فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، مقاله 6‌‌‌، دوره 7‌‌‌، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 110-120.
 • خوبه، علی (1394)؛ "طراحی مدلی برای تعیین عوامل کلیدی موثر بر توسعه محصول جدید"، پایان‌نامه مقطع دکتری‌‌‌،‌‌‌ دانشگاه تربیت مدرس.
 • صفایی، شیرین،1395،توسعه محصولات جدید و اطلاعات حسابداری با تاکید بر مناطق آزاد اقتصادی،همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران،چابهار،https://civilica.com/doc/604854
 • زرگران‌‌‌،‌‌‌ مژده (1396)؛ "قواعد بازاریابی یک محصول جدید"، پایان‌نامه مقطع دکتری‌‌‌،‌‌‌ دانشگاه تربیت مدرس.
 • کوهلی و همکاران (2010)؛ "استراتژی‌‌های توزیع محصول جدید:‌‌‌ چه کسی و چگونه باید هدف قرار گیرد؟" فصل نامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 82-104.
 • مرادآبادی‌‌‌،‌‌‌ فرزانه (1395)؛ "تأثیر یادگیری فناورانه بر سرعت و مؤفّقیت توسعه محصول جدید (مطالعه موردی‌‌‌:‌‌‌ شرکت‌های کسب و کار کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری تهران)"؛ پایان‌نامه مقطع دکتری‌‌‌،‌‌‌ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 • همتیان‌‌‌،‌‌‌ حسن؛‌‌‌ سعیدی،‌‌‌ نیما؛‌‌‌ لسانی،‌‌‌ پدرام؛‌‌‌ بایرامی لاطران،‌‌‌ الیاس (1395)‌‌، "تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM"؛ فصل نامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، مقاله 8‌‌‌،‌‌‌ دوره 2‌‌‌،‌‌‌ شماره 3‌‌‌،‌‌‌ پاییز 1395‌‌‌،‌‌‌ صفحه 135-154‌‌‌.
 • میربهرسی‌‌‌،‌‌‌ هستی (1392)؛ "تأثیر جهت گیری استراتژیک بر توسعه محصول جدید و بهبود مستمر"؛ پایان‌نامه مقطع دکتری‌‌‌،‌‌‌ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 • هایو، چینگ و همکاران (2018)؛ "استراتژی‌‌های توزیع محصول جدید:‌‌‌ چه کسی و چگونه باید هدف قرار گیرد؟" فصل نامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم، شماره 15 ،زمستان 79، صفحه 1-27.
 • یوسف جمالی‌‌‌،‌‌‌ مهدیس؛ اصلانی‌‌‌،‌‌‌ علیرضا (1392)؛ استراتژی‌‌های توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد چرخه عمرمحصول به منظور موفقیت تجاری‌‌سازی آنها‌‌‌،‌‌‌ دومین کنفرانس بین المللی تجاری‌‌سازی فناوری‌‌‌،‌‌‌ تهران‌‌‌،‌‌‌ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
 • یون لام،‌‌‌ پونگ و همکاران (2013)؛ "استراتژی نام تجاری دوگانه برای یک محصول جدید" فصل نامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-34.
 • Davcik, N.S., Cardinali, S., Sharma, P. & Cedrola, E. (2021). “Exploring the role of international R&D activities in the impact of technological and marketing capabilities on SMEs’ performance”, Journal of Business Research, Vol. 128, PP. 650-660.
 • Abiodun, E.A. & Kolade, O.G. (2020). “Marketing Strategies Impact on Organizational Performance”, International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 9(1).
 • Dudic, Z., Dudic, B., Gregus, M., Novackova, D. & Djakovic, I. (2020). “The Innovativeness and Usage of the Balanced Scorecard Model in SMEs”, Sustainability, Vol. 12(8), P. 3221.
 • Revilla-Camacho, MA.,Palacios-Florencio, B. & Dolores, G. (2020). “Marketing capabilities and innovation. How do they affect the financial results of hotels?”, Psychology marketing, Vol. 37(3), 506-518.
 • Vanhaverbeke, S., Balsmeier, B. & Doherr, T. (2019). “Corporate Financial Transparency and Credit Ratings”, working paper No. 8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3449813or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3449813
 • Agyapong, A., Essuman, D. & Yeboah, L.A.K. (2019). “Performance implications of strategic planning and marketing capability in micro and small businesses in an emerging African economy: a contingent resource-based view”, Journal of Small Business & Entrepreneurship, Vol. 4(31), PP. 1-20.
 • Ayoup, H. (2018). “The Application of Strategy Map in the Balanced Scorecard Implementation: A Case of a Public Organization”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 8(8), PP. 725-737.
 • Kachouie, R., Mavondo, F. & Sands, S. (2018). “Dynamic marketing capabilities view on creating market change”, European Journal of Marketing. https://doi.org/10.1108/EJM-10-2016-0588.
 • Beasley, M., Chen, A., Nunez, K. and Wright, L. (2006, march) “Balanced scorecards and enterprise risk management”, Strategic Finance, 49-55.
 • Bhartesh, K.R. and Bandyopadhyay, A.K., (2005) “Intellectual capital: Concept & its measurement”, Finance India, Vol. 19, N. 4.
 • Bontis, N., Keow, W. and Richardson, S., (2000) “Intellectual capital and business performance in Malaysian industries”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
 • Carlos, A‌‌‌.‌‌‌, Ruiz, D., Kowalkowski, C. (2014). Market representations in industrial marketing‌‌‌:‌‌‌ could representations influence strategy. Industrial Marketing Management, Volume 43, Issue 6, September 2014, P.p. 1026-1034‌‌‌.
 • Chan, H.K., (2009) “Impact of intellectual capital on organizational performance: An empirical study of companies in the Hang Seng Index (HSI)”, The Learning Organization, Vol. 16, No. 1.
 • Chang, S.-L., (2007) “Valuing intellectual capital and firms’ performance: Modifying Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC) in Taiwan IT industry”, Thesis for the degree of doctoral of Business Administration, AGENO School of Business, Golden Gate University.
 • Chari, S., Balabanis, G., Robson, M. J‌‌‌.‌‌‌, Slater, S. (2017). “Alignments and misalignments of realized marketing strategies with administrative systems‌‌‌:‌‌‌ Performance implications”, Industrial Marketing Management, Volume 63, May 2017, Pages 129-144‌‌‌.
 • Choong, K., (2008) “Intellectual capital: Definitions, categorizations and reporting models”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 4.
 • Cooper, M. C‌‌‌., Goodspeed, R. H‌‌‌. Lounsbury, C. B. (2010). "Logistics as an Element of Marketing stategy"‌‌‌.‌‌‌ Proceedings of the council of logistics management, Boston‌‌‌.
 • Firer, S. and Williams, M.S., (2003) “Intellectual capital and traditional measures of corporate performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
 • Hu, H.-H., Lin, J., Qian, Y., Sun, J. (2018). “Strategies for new product diffusion‌‌‌:‌‌‌ whom and how to target?” Journal of Business Research, Volume 83, February 2018, Pages 111-119.
 • Iswati, S. and Anshori, M., (2007) “The influence of intellectual capital to financial performance at insurance companies in Jakarta Stock Exchange (JSE)”, Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 1393 – 1399.
 • Kok, A., (2007) “Intellectual capital management as part of knowledge management initiatives at institutions of higher learning”, The Electronic Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 2.
 • Makki, M., Lodhi, S.A. and Rahman, R., (2008) “Intellectual capital performance of Pakistani listed corporate sector”, International Journal of Business and Management, Vol. 3, No. 10.
 • Marr, B., (2004) “Measuring and benchmarking intellectual capital”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 11, No. 6.
 • Mayer, C.R., McGuigan, J.R. and Kretlow, W.J., (1997) “Contemporary financial management”, 7th edition, South-Western College Publishing.
 • Najibullah, S., Mohiuddin, M. and Shahid, A.I., (2006) “An exploratory study on intellectual capital performance of the commercial banks in Bangladesh”, The Cost and Management, Vol. 34, No. 6.
 • Peterson, P., (1994) “Financial management and analysis”, seventh edition, Mc Grow Hill, Inc.
 • Petty, R. and Guthrie, J., (2000) “Intellectual capital literature review”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
 • Pulic, A., (2004) “Intellectual capital-does it create or destroy value?”, Measuring Business Excellence, Vol. 8, No.1.
 • Seetharaman, A., Kevin, L.T. and Saravanan, A.S., (2004) “Comparative Justification on Intellectual Capital”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
 • Swart, J., (2006) “Intellectual capital: Disentangling an enigmatic concept”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
 • Tan, H.P., Plowman, D. and Hancock, P., (2007) “Intellectual capital and financial returns of companies”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1.
 • Tayles, M., Pike, R.H. and Sofian, S., (2007) “Intellectual capital, management, accounting practices and corporate performance”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 20, No. 4.
 • Zeghal, D. and Maaloul, A., (2010) “Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, No.
 • Zhang, J., Zhu, N. and Kong, Y., (2006) “Study on Intellectual Capital and Enterprise’s Performance - Empirical Evidence from the Chinese Securities Market”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 2, No. 10.