ارایه مدل مناسب تاب‌آوری مالی کسب‌وکار فناورانه مالی با رویکرد مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 استاد تمام دانشگاه، موسس و رئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایه گذاری بازارسا ز

3 استادیار گروه حسابدرای، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی تاب‌آوری کسب‌وکارهای فناورانه مالی می‌پردازد. تاب‌آوری تعیین استراتژی‌هایی است که بتواند از وقوع ناکارآمدی و فروپاشی کسب‌وکارها جلوگیری کرده و یا در صورت ناکارآمدی سیستم، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب‌تر از آن برگردد. به‌علاوه در این پژوهش مدل جامعی از تاب‌آوری کسب‌وکارهای فناورانه مالی و معرفی آن به جامعه مورد مطالعه ارائه می‌گردد. کلیه حالات شکست که سبب ناکارمدی سیستم‌های مالی برای کسب‌وکارهای فناورانه می‌شود شامل حالت‌های 12گانه شکست می‌باشد که از طریق ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان شناسایی گردیده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان حوزه کسب‌وکار فناورانه مالی و گروه‌های مرتبط به آن در شهر تهران می‌‌باشند. در تجزیه و تحلیل از تکنیک FMEA برای تعیین استراتژی‌های تاب‌آوری در کسب‌وکارهای فناورانه مالی قبل از بروز شکست و تکنیک جدید FAAO برای تعیین استراتژی‌های تاب‌آوری کسب‌وکارهای فناورانه مالی بعد از وقوع شکست استفاده شده است. طریق تکنیک FAAO نیز تعداد 6 استراتژی جهت تاب‌آور ساختن مدیریت ریسک نسبت به شکست تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation model of financial resilanse in finanacial technology business based on risk

نویسندگان [English]

 • reza Mashhadizadeh 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • Fatemeh Ahmadi 3
 • rahmatollah mohammadipour 4
1 PHD student in financial, Islam Branch, Islamic Azad university of Ilam, Iran.
2 Professor of the university, founder and head of Bazarsaz Financial Engineering and Investment Research Center.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islam Branch, Islamic Azad university of Ilam, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Islam Branch, Islamic Azad University of Ilam, Iran.
چکیده [English]

The current research studies and examines the resilience of financial technology businesses. Resilience is determining strategies that can prevent inefficiency and collapse of businesses, or in case of system inefficiency, return to the pre-failure state or better than that in the shortest possible time. In addition, in this research, a comprehensive model of resilience of financial technological businesses and its introduction to the studied society is presented. All the failure modes that cause the inefficiency of financial systems for technological businesses include 12 failure modes that have been identified through research literature and experts' opinions. The statistical population of this research are managers and experts in the field of financial technology business and related groups in Tehran. In the analysis, the FMEA technique is used to determine resilience strategies in financial technology businesses before failure and the new FAAO technique is used to determine resilience strategies of financial technology businesses after failure. Through the FAAO technique, 6 strategies were determined to make risk management more resilient to failure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial technological businesses
 • financial resilience
 • FMEA technique
 • FAAO technique
 • risk management
 • پرتوی، ابراهیم و جهانگیرنیا، حسین و ملکی، محمدحسن و غلامی جمکرانی، رضا و چاوشی، سید کاظم (1401). ارائه یک سیستم تصمیم یار برای مقاوم سازی بخش بانکی با رویکرد تاب آوری، https://civilica.com/doc/1612049
 • چیت سازان، هستی، داوری، علی، و جلالی، محمد. (1397). ارزیابی عوامل مؤثر بر ظرفیت تاب آوری کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: قطعه سازان صنعت خودرو). توسعه کارآفرینی، 11(3 )، 421-440.
 • راهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم؛ شاهوردیانی، شادی؛ اسلامی­مفیدآبادی، حسین (1399). مدیریت ریسک مالی، انتشارات ترمه
 • شاه کرمی، فرزاد و رستم زاده، رضا و فیضی، جعفر صادق و پاسبان، محمد و آذرمیرشتربانی، نیما(1400). شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم،https://civilica.com/doc/1412528
 • عبدی­جمایران، علی؛ حسینی، الهه؛ شمسی،الهه و اسلامی، سهیلا (1396). بررسی کارآفرینی فناورانه، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و کارآفرینی با تاکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی
 • غلامی، محمد؛ غفاری آشتیانی، پیمان ؛ حاجی، غلامعلی (1401). ارائه مدلی چهت پیاده­سازی فین­تک در صنعت بانکداری کشور ایران، پیشرفت­های مالی و سرمایه گذاری، شماره 7، 24-46. 
 • محمدی الیاسی، قنبر (1385). بازآفرینی مفهوم ظرفیت محیط سازمانها با رویکرد ترکیبی، مدرس علوم انسانی، علمی-پژوهشی (وزارت علوم ISC )، شماره 46، صفحه - از 293 تا 318.
 • Burnard, K., Bhamra, R., & Tsinopoulos, C. (2016). Building organisational resilience: four configurations. IEEE transactions on engineering management, 1-42.
 • Crystal C. Hall (2021). Promoting Savings for Financial Resilience: Expanding the Psychological Perspective. Volume 30, Issue 1, https://doi.org/10.1177/0963721420979603
 • Fiksel, J., (2007) “Sustainability and Resilience: Toward a System approach” IEEE Management Review 35. No3.5-15.
 • Folke, C., Colding, J., Berkes, F. (2003). Synthesis: building resilience and adaptive capacity Folke in social–ecological systems. In: Berkes, F., Colding. Folke, C. (Eds.). Navigating Social–Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge University Press. Cambridge, UK, 352-387.
 • Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. Journal of Business Economics, 87(5), 537-580.
 • Kantur, D., Say, A. I. (2012). Measuring Organizational Resilience: A Scale Development. Journal of Business Economics and Finance, 4(3), 456-472.
 • Kantur, D., Say, A. I. (2015). Measuring Organizational Resilience: A Scale Development. Journal of Business Economics and Finance, 4(3), 456-472.
 • Lagerström, M., Josephson, M., Arsalani, N., Fallahi-Khoshknab, M. (2010). Striving For Balance Between Family And Work Demands Among Iranian Nurses. Nursing Science Quarterly, 23(2), 166-172
 • Lan Sun, Garrick Small, Yueh-Hsia Huang, and Tyng-Bin Ger (2022). Financial Shocks, Financial Stress and Financial Resilience of Australian Households during COVID-19, 14(7), 3736; https://doi.org/10.3390/su14073736
 • Mansfield, R. (2019). Organizational resilience: a dynamic capabilities approach. PhD Thesis. UQ Business School, The University of Queensland. DOI: https://doi.org/10.14264/uql.2016.203
 • Martin, R. & Sunley, P. (2013) On the notion of regional economic resilience: conceptualisation and explanation, Journal of Economic Geography (online, advance access).