تحلیل مقایسه‌ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

4 فارع التحصیل کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه آراد اسلامی

چکیده

عوامل موثر بر قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای از جمله بحث­های کلیدی در تئوری­های سرمایه گذاری بوده است. بعد از مطرح شدن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، یافتن عوامل ریسک که بوسیله آن بتوان نوسانات بازده سهام را توجیه کرد از اهمیت خاصی برخوردار شد. تحقیقات وسیعی در سطح بین المللی جهت بدست آوردن این عوامل انجام گردید که در بین آنها عوامل کلان اقتصادی جزو عوامل مورد بررسی در سال­های اخیر بوده است.
این مقاله درصدد بررسی تأثیر قیمت­های نفت خام بر روی بازده صنایع وابسته به نفت می­باشد. با توجه به نوسانات قیمت انرژی، بررسی متغیر نفت به عنوان عامل ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی­ها حائز اهمیت است. مدل قیمت گذاری آربیتراژ و مدل­های رگرسیون پویا در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و براساس آنها تأثیر عامل­های قیمت نفت خام و نرخ ارز در صرف بازده صنایع فراورده­های نفتی، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری­ها از سال 1384 تا سال 1388 مورد بررسی واقع شده است.
یافته­های تحقیق حاکی از آن است قیمت نفت خام عاملی مهم و معنی دار در توضیح نوسانات بازده صنایع مذکور می­باشد. همچنین عامل نرخ ارز نیز در تمامی چهار صنعت مذکور معنی دار بوده است. مدل‌های پویا با وقفه های یک تا سه ماهه نیز فقط در مورد صنعت فرآورده­های نفتی معنی دار است و برای صنعت لاستیک و پلاستیک فقط وقفه یک ماه معنی دار است و برای صنایع سرمایه گذاری و محصولات شیمیایی هیچکدام از وقفه‌ها معنی دار نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Oil Price and Exchange Rate Volatility in Industries Return Relating to Petroleum Based On Arbitrage Pricing Theory and Dynamic Regression Model

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhty 1
  • Hamed Tajmir Riyahi 2
  • Salman Esmaeeli Atooie 3
  • Mansour Feizollah Zadeh 4
1 Professor of IAU, Science and Research Branch
2 Ph.D. Student, Financial Management, , EmamSadeghUniversity
3 M.A Student, Financial Management, EmamSadeghUniversity
چکیده [English]

Macroeconomic factors are important for multifactor asset pricing at the industry level. Apart from oil prices, the market portfolio is a significant pricing factor in all industry excess returns. Exchange rates are also an influential factor for excess returns.
This paper aims to examine the impact of crude oil prices and exchange rate on industry relating to petroleum stock returns. Multifactor static and dynamic models consider crude oil and exchange rate as pricing factors in the industries excess returns from 1384 to 1388. The macroeconomic factors comprise the market portfolio, oil prices, and exchange rates.
Oil prices are an important determinant of returns in all of the studying industries. The findings also suggest oil price movements are persistent. Nonetheless, the proportion of variation in excess returns explained by the one to three lagged oil prices appears to have significant for just oil products industry and one month lag is significant for plastic industry and finally no legs are significant for remaining industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitrage pricing theory
  • oil price
  • exchange rate
  • Tehran stock exchange industries return
  • dynamic regression