مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

چکیده

یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد. بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می نمایند. مطالعات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. در این میان مدل سه عاملی فاما و فرنچ در زمره مهم ترین مدل های ارائه شده قرار دارد. در پژوهش حاضر به بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ بعلاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) و مقایسه آن با مدل سه عاملی فاما و فرنچ می پردازیم. بر خلاف عمده مطالعات گذشته، در مدل چهار عاملی بتای بازار متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. داده های سری زمانی به صورت ماهانه برای سالهای 1380 تا 1389 از شرکتهای نمونه بازار بورس و اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و توسط نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی (تابلویی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از معنی داری اثرات مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عدم معنی داری عامل نقدشوندگی بازار است. بتای بازار نیز تنها تابعی از متغیر اندازه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد عامل نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا و بکارگیری بتای بازار متغیر سبب افزایش قدرت تبیین مدل سه عاملی فاما و فرنچ می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fama and French Three-factor Model and Liquidity Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Islami Bidgoli 1
  • Azam Honardoost 2
1 Associate Professor of Faculty of Management, Tehran University
2 Master of Financial Management, Tehran University
چکیده [English]

One of the main criteria for deciding on stock exchange market is stock return. Stock return includes information content and most actual and potential investors in financial analysis and forecasts use it. Many studies have been conducted about the relationship between risk and return. The three-factor model of Fama and French is one of the most important models. In this paper we consider Fama and French three-factor model augmented by the Pastor and Stambaugh (2003) market liquidity risk factor. Then it is compared with three-factor model of Fama and French. Unlike most previous studies, in this model, stock level beta is allowed to vary with firm-level size and book-to-market ratio. We use monthly time series data for sample companies of Tehran stock exchange market for the period 1380 to 1389, and evaluate them by using Eviews software by panel method. The results show the effects of excess market return, firm size and book-to-market ratio is significant and the effect of market liquidity factor is insignificant. Also the market beta is only a function of size variable. Finally we find that market liquidity factor of Pastor and Stambaugh and the time variation in the market beta increase the explanatory power of  Fama and French three-factor model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French three-factor model
  • Pastor and Stambaugh market liquidity risk factor
  • the time-varying market beta